Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”
1.
Vattenfall
1.
Transportul Londrei
1.
Tarom
1.
S.A. „Tutun-CTC”
1.
S.A. „Tracom”
-96 197
1.
S.A. „Termoelectrica”
2 534
1.
S.A. „Supraten”
1.
S.A. „Sudzucker Moldova”
1.
S.A. „Sanafarm-Prim”
1.
S.A. „RED Nord”
1.
S.A. „RED Nord-Vest”
-66 526
1.
S.A. „Orange Moldova”
1.
S.A. „Moldtelecom”
1.
S.A. „Moldovagaz”
743 642
1.
S.A. „Metalferos”
1.
S.A. „Gara Nord"
1.
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
1.
S.A. „Franzeluţa”
-371 313
1.
S.A. „Floarea Soarelui”
1.
S.A. „Energocom”
1.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
316 807
1.
S.A. „Drumuri Cahul”
-7 210
1.
S.A. „Apă-Canal Soroca”
1.
S.A. „Apă-Canal Chișinău"
1.
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
1.
Romgaz
1.
RJD
1.
Postul slovac
1.
Postul rusesc
1.
Postnord
1.
Posta Romana
1.
NI Apă
1.
Mosgortrans
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din toate domeniile economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul profesional, ştiinţific şi al asistenţei tehnice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului din Slovacia
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din toate sectoarele economice
1.
Întreprinderi de stat din Slovacia din alte sectoare economice
1.
Î.S. „Viva Flora”
1.
Î.S. „Vamservinform”
3 000
1.
Î.S. „Urbanproiect"
1.
Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
1.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
1.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
1.
Î.S. „Servicii Pază”
-519 088
1.
Î.S. „Ruralproiect”
1.
Î.S. „Registrul Naval”
1.
Î.S. „Radiocomunicații”
1.
Î.S. „Pulbere”
1.
Î.S. „Poşta Moldovei”
-491 233
1.
Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”
1.
Î.S. „Palatul Republicii”
1.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
1.
Î.S. „Moldpres”
1.
Î.S. „Moldelectrica”
11 176
1.
Î.S. „MoldData”
1.
Î.S. „MoldATSA”
939 018
1.
Î.S. „Moldaeroservice”
6 102 570
1.
Î.S. „Mold-Didactica”
1.
I.S. „Manejul de Atletică Ușoară”
1.
Î.S. „Indal Proiect”
1.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
511 543
1.
Î.S. „Fiscservinform”
1 111 734
1.
Î.S. „Fintehinform”
1.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
10 975
1.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
1.
Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului”
1.
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
1.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
-55 379
1.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
1.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
1.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
1.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
1.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
-889 902
1.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
-1 803 754
1.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
1.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
1.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
13 298
1.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
1.
Î.S. „Casa Presei”
1.
Î.S. „Cartuș”
1.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
-17 073
1.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
-3 224 793
1.
Î.S. „Cadastru”
1.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
1.
Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru”
1.
Î.S. ITA „Mecagro”
-20 033
1.
Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința"
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.