Î.S. Moldsuinhibrid

Activitate principalaCentru de cercetare al selecției și hibridizarea porcinelor
Zonă economicăA 01
Componenta de stat100 %
Număr de angajati50-99
Adresastr. Nistreana 50, or. Orhei
Contact (site / email)moldsuinhibrid@yandex.ru
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
3,3
Mediocru
Lichiditate
1,7
 
Raportul curent
4,4
 
Raportul bun al activelor
0,6
 
Rata de poziționare în numerar
0,1
 
Rentabilitatea
0,0
 
Rentabilitatea activelor
0,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
0,0
 
Pârghie
5,2
 
Datorii totale către total active
5,7
 
Raportul Datorie-EBITDA
4,8
 
Activitate
6,4
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
7,2
 
Raportul cifrelor de afaceri
5,7
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,98
Raportul bun al activelor
0,06
Rata de poziționare în numerar
0,00
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-26,8 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-38,9 %
Rentabilitatea vânzărilor
-83,6 %
Pârghie
Datorii totale către total active
2,9 %
Raportul Datorie-EBITDA
-10,9 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-33,69
Raportul cifrelor de afaceri
15,23
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-3 870 512
Venituri din vânzări
3 563 831
Costul vânzărilor
5 699 839
Profit brut (pierdere brută)
-2 136 008
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-4 158 504
Profit brut (pierdere brută)
-2 136 008
Alte venituri din activitatea operațională
1 065 584
Cheltuieli de distribuire
225
Cheltuieli administrative
1 383 782
Alte cheltuieli din activitatea operațională
1 704 074
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-3 870 512
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-4 158 504
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
287 993
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
14 464 302
Total active imobilizate
10 046 289
Imobilizări necorporale
75 605
Mijloace fixe
8 335 830
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
1 188 749
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
4 350
Alte active imobilizate
441 755
Total active circulante
4 418 013
Materiale
703 814
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
234 493
Producția în curs de execuție și produse
3 161 441
Creanțe comerciale
234 002
Avansuri acordate curente
18 696
Creanțe ale bugetului
11 942
Creanțe ale personalului
22 362
Alte creanțe curente
8 264
Numerar în casierie și la conturile curente
18 143
Alte active circulante
4 856
Total Pasiv
14 464 302
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
4 523 781
Credite bancare pe termen scurt
302 623
Datorii comerciale
1 766 509
Avansuri primite curente
2 890
Datorii față de personal
381 300
Datorii privind asigurările sociale și medicale
1 188 895
Datorii față de buget
762 332
Alte datorii curente
119 232
Total capital propriu
9 940 521
Capital social
9 707 480
Capital suplimentar
12 871 826
Rezerve
271 514
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-9 039 787
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-3 870 512

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.