Î.S. Complexul Casa Presei

Activitate principalaServicii de inchiriere
Zonă economicăL 68
Componenta de stat100 %
Număr de angajati20-49
Adresastr. Puskin 22, mun. Chisinau
Contact (site / email)casapresei.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
5,9
Bun
Lichiditate
1,0
 
Raportul curent
2,1
 
Raportul bun al activelor
0,7
 
Rata de poziționare în numerar
0,2
 
Rentabilitatea
8,1
 
Rentabilitatea activelor
7,9
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
9,0
 
Pârghie
9,0
 
Datorii totale către total active
8,8
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,3
 
Activitate
4,6
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,8
 
Raportul cifrelor de afaceri
3,5
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,27
Raportul bun al activelor
0,18
Rata de poziționare în numerar
0,01
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
1,9 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
2,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
5,8 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,9 %
Raportul Datorie-EBITDA
30,6 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-5,68
Raportul cifrelor de afaceri
24,11
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
431 730
Venituri din vânzări
7 385 300
Costul vânzărilor
3 409 160
Profit brut (pierdere brută)
3 976 140
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
654 960
Profit brut (pierdere brută)
3 976 140
Alte venituri din activitatea operațională
13 180
Cheltuieli administrative
2 577 300
Alte cheltuieli din activitatea operațională
757 070
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
658 120
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
654 960
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
3 160
Cheltuieli privind impozitul pe venit
226 390
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
22 905 210
Total active imobilizate
22 430 150
Imobilizări necorporale
2 030
Mijloace fixe
770 050
Investiții imobiliare
21 658 070
Total active circulante
475 060
Materiale
8 170
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
14 890
Creanțe comerciale
306 290
Creanțe ale bugetului
43 200
Creanțe ale personalului
21 320
Alte creanțe curente
21 250
Numerar în casierie și la conturile curente
14 080
Alte active circulante
45 860
Total Pasiv
22 905 210
Total datorii pe termen lung
158 210
Alte datorii pe termen lung
158 210
Total datorii curente
1 775 260
Datorii comerciale
592 490
Avansuri primite curente
191 740
Datorii față de personal
255 910
Datorii privind asigurările sociale și medicale
275 350
Datorii față de buget
409 680
Venituri anticipate curente
6 740
Alte datorii curente
43 350
Total capital propriu
20 971 740
Capital social
10 255 400
Capital suplimentar
8 364 500
Rezerve
500 390
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
1 419 720
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
431 730

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.