Î.S. Centrul Tehnic pentru Securitate Industriala şi Certificare

Activitate principalaCertificarea și testarea materialelor industriale
Zonă economicăM 71
Componenta de stat100 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. S. Lazo 48, mun. Chisinau
Contact (site / email)vezi linkul 1 
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
7,9
Foarte bun
Lichiditate
6,9
 
Raportul curent
7,0
 
Raportul bun al activelor
6,6
 
Rata de poziționare în numerar
7,0
 
Rentabilitatea
9,6
 
Rentabilitatea activelor
9,7
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
8,7
 
Rentabilitatea vânzărilor
10,0
 
Pârghie
9,5
 
Datorii totale către total active
9,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,9
 
Activitate
4,4
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,0
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,8
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
3,86
Raportul bun al activelor
2,79
Rata de poziționare în numerar
2,22
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
9,8 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
10,7 %
Rentabilitatea vânzărilor
16,0 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
2,3 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,58
Raportul cifrelor de afaceri
12,97
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 392 537
Venituri din vânzări
14 866 361
Costul vânzărilor
7 233 899
Profit brut (pierdere brută)
7 632 462
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
2 983 610
Profit brut (pierdere brută)
7 632 462
Alte venituri din activitatea operațională
86 136
Cheltuieli administrative
3 733 663
Alte cheltuieli din activitatea operațională
981 325
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
2 922 711
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
2 983 610
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-60 899
Cheltuieli privind impozitul pe venit
530 174
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
24 460 537
Total active imobilizate
16 688 183
Imobilizări necorporale
243 456
Imobilizări corporale în curs de execuție
11 355 570
Terenuri
58 613
Mijloace fixe
5 030 544
Total active circulante
7 772 354
Materiale
290 130
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
80 678
Mărfuri
49 900
Creanțe comerciale
1 136 435
Creanțe ale părților afiliate
9 999
Avansuri acordate curente
1 138 090
Creanțe ale bugetului
187 280
Creanțe ale personalului
21 659
Alte creanțe curente
304 316
Numerar în casierie și la conturile curente
4 479 151
Alte active circulante
74 716
Total Pasiv
24 460 537
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
2 013 322
Datorii comerciale
18 531
Avansuri primite curente
1 080 140
Datorii față de personal
424 511
Datorii privind asigurările sociale și medicale
110 684
Datorii față de buget
205 831
Provizioane curente
105 325
Alte datorii curente
68 300
Total capital propriu
22 447 215
Capital social
5 701 574
Capital suplimentar
4 633 055
Rezerve
9 715 967
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
4 082
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 392 537

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.