Î.S. Centrul Informaţional Agricol

Activitate principalaCursuri de instruire pentru agricultori
Zonă economicăP 85
Componenta de stat100 %
Număr de angajati20-49
Adresabd. Cuza-Voda 5/1, mun. Chisinau
Contact (site / email)cia.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
7,6
Foarte bun
Lichiditate
9,5
 
Raportul curent
10,0
 
Raportul bun al activelor
9,1
 
Rata de poziționare în numerar
9,5
 
Rentabilitatea
6,7
 
Rentabilitatea activelor
7,2
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,3
 
Rentabilitatea vânzărilor
6,4
 
Pârghie
9,0
 
Datorii totale către total active
8,8
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,2
 
Activitate
4,0
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,7
 
Raportul cifrelor de afaceri
7,3
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
23,42
Raportul bun al activelor
7,33
Rata de poziționare în numerar
7,07
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
1,7 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
1,7 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,3 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
17,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,25
Raportul cifrelor de afaceri
21,47
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
393 346
Venituri din vânzări
2 248 760
Costul vânzărilor
1 404 377
Profit brut (pierdere brută)
844 383
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
473 898
Profit brut (pierdere brută)
844 383
Alte venituri din activitatea operațională
111 717 555
Cheltuieli de distribuire
36 291
Cheltuieli administrative
12 022 340
Alte cheltuieli din activitatea operațională
29 409
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
452 529
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
473 898
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-21 369
Cheltuieli privind impozitul pe venit
59 183
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
23 020 734
Total active imobilizate
13 699 323
Imobilizări necorporale
2 265 769
Imobilizări corporale în curs de execuție
310 326
Mijloace fixe
11 123 228
Total active circulante
9 321 411
Materiale
1 815 818
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
93 895
Producția în curs de execuție și produse
1 086 654
Mărfuri
1 713 112
Creanțe comerciale
104 735
Avansuri acordate curente
142 482
Creanțe ale bugetului
1 512 720
Creanțe ale personalului
15 685
Numerar în casierie și la conturile curente
2 812 026
Alte active circulante
24 284
Total Pasiv
23 020 734
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
398 021
Datorii comerciale
16
Avansuri primite curente
82 528
Datorii privind asigurările sociale și medicale
70 838
Datorii față de buget
16 068
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
150 051
Alte datorii curente
78 520
Total capital propriu
22 622 713
Capital social
13 282 177
Capital suplimentar
280 053
Rezerve
7 839 167
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-889 902
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
1 717 872
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
393 346

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.