Î.S. Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Activitate principalaSemnătura electronică și servicii de date
Zonă economicăJ 63
Componenta de stat100 %
Număr de angajati50-99
Adresastr. Piata Marii Adunari Nationale 1, mun. Chisinau
Contact (site / email)cts.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
5,9
Bun
Lichiditate
6,2
 
Raportul curent
6,9
 
Raportul bun al activelor
6,8
 
Rata de poziționare în numerar
4,8
 
Rentabilitatea
6,1
 
Rentabilitatea activelor
6,1
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,7
 
Rentabilitatea vânzărilor
6,2
 
Pârghie
7,4
 
Datorii totale către total active
8,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
6,8
 
Activitate
3,3
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,2
 
Raportul cifrelor de afaceri
2,3
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
3,91
Raportul bun al activelor
3,43
Rata de poziționare în numerar
0,82
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
1,3 %
Rentabilitatea vânzărilor
1,8 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,9 %
Raportul Datorie-EBITDA
56,6 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,03
Raportul cifrelor de afaceri
2,27
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
832 420
Venituri din vânzări
43 003 411
Costul vânzărilor
36 166 168
Profit brut (pierdere brută)
6 837 243
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 284 808
Profit brut (pierdere brută)
6 837 243
Alte venituri din activitatea operațională
2 924 884
Cheltuieli de distribuire
767 945
Cheltuieli administrative
7 709 374
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 178 349
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 284 808
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-106 459
Cheltuieli privind impozitul pe venit
345 929
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
70 900 839
Total active imobilizate
42 450 984
Imobilizări necorporale
782 231
Imobilizări corporale în curs de execuție
2 431 351
Terenuri
262 989
Mijloace fixe
34 608 577
Creanțe pe termen lung
4 365 836
Total active circulante
28 449 855
Materiale
750 034
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
988 880
Creanțe comerciale
18 979 463
Avansuri acordate curente
155 466
Creanțe ale bugetului
75 783
Creanțe ale personalului
42 534
Alte creanțe curente
15 747
Numerar în casierie și la conturile curente
5 928 312
Alte active circulante
1 513 636
Total Pasiv
70 900 839
Total datorii pe termen lung
597 418
Alte datorii pe termen lung
597 418
Total datorii curente
7 267 984
Datorii comerciale
2 851 444
Avansuri primite curente
1 769 396
Datorii față de personal
740 840
Datorii privind asigurările sociale și medicale
228 606
Datorii față de buget
447 269
Provizioane curente
1 161 137
Alte datorii curente
69 292
Total capital propriu
63 035 437
Capital social
64 287 885
Capital suplimentar
5 482 444
Rezerve
1 281 527
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-1 803 754
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-7 045 085
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
832 420

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.