Î.S. Moldelectrica

Activitate principalaÎntreținerea rețelelor electrice naționale
Zonă economicăD 35
Componenta de stat100 %
Număr de angajati1000-4999
Adresastr. V. Alecsandri 78, mun. Chisinau
Contact (site / email)moldelectrica.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
3,5
Mediocru
Lichiditate
4,5
 
Raportul curent
5,2
 
Raportul bun al activelor
4,7
 
Rata de poziționare în numerar
3,5
 
Rentabilitatea
3,4
 
Rentabilitatea activelor
3,3
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
3,2
 
Rentabilitatea vânzărilor
3,6
 
Pârghie
1,8
 
Datorii totale către total active
1,6
 
Raportul Datorie-EBITDA
2,1
 
Activitate
4,8
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
6,5
 
Raportul cifrelor de afaceri
3,2
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
2,02
Raportul bun al activelor
1,55
Rata de poziționare în numerar
0,69
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,4 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
1,0 %
Pârghie
Datorii totale către total active
20,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
-5 485,5 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
6,53
Raportul cifrelor de afaceri
7,81
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
5 612 450
Venituri din vânzări
578 402 755
Costul vânzărilor
500 919 076
Profit brut (pierdere brută)
77 483 679
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-5 367 365
Profit brut (pierdere brută)
77 483 679
Alte venituri din activitatea operațională
10 908 967
Cheltuieli de distribuire
5 033
Cheltuieli administrative
38 452 112
Alte cheltuieli din activitatea operațională
34 817 524
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
9 750 612
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-5 367 365
Cheltuieli privind impozitul pe venit
4 138 162
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
1 469 428 307
Total active imobilizate
1 294 095 372
Imobilizări necorporale
28 314 515
Imobilizări corporale în curs de execuție
19 975 587
Terenuri
250 518
Mijloace fixe
1 194 956 801
Avansuri acordate pe termen lung
49 387 256
Alte active imobilizate
1 210 695
Total active circulante
175 332 935
Materiale
32 198 244
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
3 477 854
Creanțe comerciale
74 056 005
Avansuri acordate curente
3 622 308
Creanțe ale bugetului
681 234
Creanțe ale personalului
774 318
Alte creanțe curente
132 789
Numerar în casierie și la conturile curente
60 198 369
Alte active circulante
191 814
Total Pasiv
1 469 428 307
Total datorii pe termen lung
255 595 087
Împrumuturi pe termen lung
255 177 058
Alte datorii pe termen lung
418 029
Total datorii curente
86 803 389
Împrumuturi pe termen scurt
37 642 532
Datorii comerciale
9 509 984
Avansuri primite curente
30 071
Datorii față de personal
12 652 404
Datorii privind asigurările sociale și medicale
6 149 476
Datorii față de buget
13 139 945
Venituri anticipate curente
81 077
Provizioane curente
6 410 768
Alte datorii curente
1 187 132
Total capital propriu
1 127 029 831
Capital social
439 088 471
Capital suplimentar
8 371 483
Rezerve
21 589 063
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
11 176
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
652 357 188
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
5 612 450

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.