Î.S. Calea Ferată din Moldova

Activitate principalaCompania de drumuri feroviare
Zonă economicăH 49
Componenta de stat100 %
Număr de angajati1000-4999
Adresastr. Vlaicu Pircalab 48, mun. Chisinau
Contact (site / email)railway.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
3,4
Mediocru
Lichiditate
1,8
 
Raportul curent
3,8
 
Raportul bun al activelor
0,9
 
Rata de poziționare în numerar
0,6
 
Rentabilitatea
2,0
 
Rentabilitatea activelor
2,3
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
3,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
1,2
 
Pârghie
3,5
 
Datorii totale către total active
4,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
3,1
 
Activitate
7,1
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
8,1
 
Raportul cifrelor de afaceri
6,2
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,85
Raportul bun al activelor
0,10
Rata de poziționare în numerar
0,03
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-1,5 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-1,9 %
Rentabilitatea vânzărilor
-5,6 %
Pârghie
Datorii totale către total active
6,2 %
Raportul Datorie-EBITDA
-407,5 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-11,28
Raportul cifrelor de afaceri
23,58
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-53 236 870
Venituri din vânzări
909 652 773
Costul vânzărilor
897 059 765
Profit brut (pierdere brută)
12 593 008
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-80 041 971
Profit brut (pierdere brută)
12 593 008
Alte venituri din activitatea operațională
39 463 425
Cheltuieli administrative
41 533 562
Alte cheltuieli din activitatea operațională
90 564 842
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-53 236 870
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-80 041 971
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
26 805 101
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
3 483 309 116
Total active imobilizate
3 008 551 583
Imobilizări necorporale
18 313 790
Imobilizări corporale în curs de execuție
525 957 133
Terenuri
795 364 877
Mijloace fixe
1 449 779 975
Active biologice imobilizate
1 599 532
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
15 411 617
Investiții imobiliare
72 151 904
Alte active imobilizate
129 972 755
Total active circulante
474 757 533
Materiale
255 603 304
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
11 085 417
Producția în curs de execuție și produse
875 893
Mărfuri
18 866 931
Creanțe comerciale
38 582 286
Avansuri acordate curente
29 092 857
Creanțe ale bugetului
24 439 848
Creanțe ale personalului
10 819 427
Alte creanțe curente
49 426 684
Numerar în casierie și la conturile curente
15 732 897
Alte active circulante
20 231 989
Total Pasiv
3 483 309 116
Total datorii pe termen lung
104 440 412
Credite bancare pe termen lung
83 432 412
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 350
Alte datorii pe termen lung
20 965 650
Total datorii curente
555 413 006
Credite bancare pe termen scurt
105 165 077
Datorii comerciale
224 083 749
Avansuri primite curente
65 255 699
Datorii față de personal
132 902 036
Datorii privind asigurările sociale și medicale
17 139 516
Datorii față de buget
2 136 608
Venituri anticipate curente
1 421 414
Alte datorii curente
7 308 907
Total capital propriu
2 823 455 698
Capital social
2 129 814 169
Capital suplimentar
793 408 311
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-3 224 793
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-43 305 119
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-53 236 870

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.