Î.S. Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic

Activitate principalaOferă servicii pentru corpul de diplomație al Ministerului Afacerilor Externe
Zonă economicăN 82
Componenta de stat100 %
Număr de angajati
Adresastr. A. cel Bun 42, mun. Chisinau
Contact (site / email)vezi linkul 1 
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
5,5
Bun
Lichiditate
9,4
 
Raportul curent
9,4
 
Raportul bun al activelor
9,2
 
Rata de poziționare în numerar
9,6
 
Rentabilitatea
9,1
 
Rentabilitatea activelor
8,2
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,6
 
Rentabilitatea vânzărilor
9,8
 
Pârghie
1,6
 
Datorii totale către total active
0,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
3,2
 
Activitate
2,0
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,0
 
Raportul cifrelor de afaceri
0,0
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
7,56
Raportul bun al activelor
6,59
Rata de poziționare în numerar
6,59
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
5,1 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
31,6 %
Rentabilitatea vânzărilor
31,3 %
Pârghie
Datorii totale către total active
83,9 %
Raportul Datorie-EBITDA
1 423,2 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,92
Raportul cifrelor de afaceri
0,00
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 532 620
Venituri din vânzări
8 066 720
Costul vânzărilor
2 546 400
Profit brut (pierdere brută)
5 520 320
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
2 931 250
Profit brut (pierdere brută)
5 520 320
Alte venituri din activitatea operațională
15 670
Cheltuieli administrative
2 591 990
Alte cheltuieli din activitatea operațională
12 750
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
2 931 250
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
2 931 250
Cheltuieli privind impozitul pe venit
398 630
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
49 748 860
Total active imobilizate
44 905 770
Imobilizări necorporale
4 820
Terenuri
4 344 780
Mijloace fixe
253 760
Investiții imobiliare
40 302 410
Total active circulante
4 843 090
Materiale
62 820
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
19 090
Creanțe ale bugetului
389 140
Alte creanțe curente
61 740
Numerar în casierie și la conturile curente
4 221 350
Alte active circulante
88 950
Total Pasiv
49 748 860
Total datorii pe termen lung
41 099 460
Alte datorii pe termen lung
41 099 460
Total datorii curente
640 500
Datorii comerciale
21 190
Alte datorii curente
619 310
Total capital propriu
8 008 900
Capital social
3 630 190
Rezerve
1 846 090
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 532 620

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.