Î.S. MoldData

Activitate principalaDomain Name Registrar .MD și furnizor de extensii de domenii generice
Zonă economicăJ 63
Componenta de stat100 %
Număr de angajati50-99
Adresastr. Armeneasca 37/1, mun. Chisinau
Contact (site / email)molddata.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
6,2
Bun
Lichiditate
1,9
 
Raportul curent
2,0
 
Raportul bun al activelor
1,5
 
Rata de poziționare în numerar
2,1
 
Rentabilitatea
7,2
 
Rentabilitatea activelor
7,1
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
8,8
 
Rentabilitatea vânzărilor
6,4
 
Pârghie
9,1
 
Datorii totale către total active
8,7
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,4
 
Activitate
6,2
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,0
 
Raportul cifrelor de afaceri
8,3
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,38
Raportul bun al activelor
0,25
Rata de poziționare în numerar
0,21
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
1,1 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,7 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,2 %
Raportul Datorie-EBITDA
8,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-2,72
Raportul cifrelor de afaceri
42,69
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
129 871
Venituri din vânzări
18 383 808
Costul vânzărilor
9 227 143
Profit brut (pierdere brută)
9 156 665
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
487 860
Profit brut (pierdere brută)
9 156 665
Alte venituri din activitatea operațională
28 950
Cheltuieli de distribuire
138 405
Cheltuieli administrative
7 784 207
Alte cheltuieli din activitatea operațională
775 143
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
428 690
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
487 860
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-59 170
Cheltuieli privind impozitul pe venit
298 819
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
12 349 648
Total active imobilizate
8 183 109
Imobilizări necorporale
47 943
Mijloace fixe
8 134 626
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
540
Total active circulante
4 166 539
Materiale
106 105
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
181 677
Creanțe comerciale
430 661
Avansuri acordate curente
188 445
Creanțe ale bugetului
739 806
Creanțe ale personalului
50 066
Alte creanțe curente
91 737
Numerar în casierie și la conturile curente
2 329 269
Alte active circulante
48 773
Total Pasiv
12 349 648
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
10 917 758
Datorii comerciale
198 748
Avansuri primite curente
4 770 090
Datorii față de personal
562 553
Datorii privind asigurările sociale și medicale
138 896
Datorii față de buget
494 358
Venituri anticipate curente
4 718 866
Datorii față de proprietari
11 810
Alte datorii curente
22 437
Total capital propriu
1 431 890
Capital social
643 370
Rezerve
658 649
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
129 871

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.