Despre proiect

Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Republica Moldova.

Inițiativa „Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Republica Moldova” este implementată cu susținerea financiară a Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid).

Introducere

În general, indicatorii financiari sunt dificil de citit, înţeles şi evaluat. Acesta este principalul motiv din care reprezentanţii sferei publice şi ai mass-media nu sunt interesaţi să monitorizeze sau să evalueze performanţa atinsă de întreprinderile de stat/municipale. Experienţa Slovaciei denotă faptul că prelucrarea şi publicarea acestor date într-o manieră simplă şi inteligibilă (cu posibilitatea de a compara rezultatele performanţei întreprinderilor cu anumite valori de referinţă) poate atrage atenţia publicului şi a presei, intensificând presiunea asupra întreprinderilor pentru ca acestea să-şi sporească eficienţa. Rezultatele activităţii acestui proiect pot fi utile pentru politicieni în calitate de sursă de informaţii pentru compararea şi evaluarea lucrului consiliilor de administraţie ale întreprinderilor, cât şi pentru evaluarea tendinţelor marcate în performanţa financiară a întreprinderilor, urmărind evoluţia sau involuţia acestei performanţe. Fiind conştienţi de necesitatea de a responsabiliza Guvernul şi Parlamentul, cetăţenii ar trebui să dispună de instrumentarul necesar în acest scop.

Bunăstarea cetăţenilor este afectată de modul în care proprietăţile publice sunt gestionate de întreprinderile de stat şi municipale. Republica Moldova, la fel ca şi alte ţări, după declararea independenţei a preluat controlul asupra unor mari pachete de acţiuni din economia naţională, menţinând această practică până în prezent. Fiind pe deplin conştienţi de riscurile asociate gestionării vicioase a bunurilor proprietate de stat, cum ar fi scandalurile recente aferente furtului de mijloace financiare din “Banca de Economii” controlată de stat şi hotărârile opace şi defectuoase luate de diferite întreprinderi de stat, am elaborat această metodologie în vederea evaluării stabilităţii financiare a întreprinderilor vizate într-o manieră mai complexă.

Întreprinderile de stat şi municipale din Republica Moldova sunt reglementate în special de câteva legi, dintre care cele mai importante sunt următoarele: 1. Legea cu privire la întreprinderea de stat adoptată în anul 1994. În 2017 Guvernul a înaintat un noi proiect de lege cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, însă, regretabil, noua lege nu abordează principalele probleme aferente întreprinderilor de stat, cum ar fi următoarele: nu sunt definite sectoarele şi scopul finanţării întreprinderilor de stat; nu se observă nicio schimbare importantă în ceea ce priveşte responsabilizarea conducerii întreprinderilor de stat; nu sunt stabilite cerinţe profesionale faţă de conducere, iar cerinţele în raport cu alegerea conducerii nu sunt transparente; nu există delimitare şi specificări în legătură cu procedurile de achiziţionare; 2. Legea privind administraţia publică locală adoptată în anul 2006; 3. Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale adoptată în anul 1999. Mai mult decât atât, este important de menţionat faptul că Agenţia Proprietăţii Publice reprezintă instituţia de stat în sarcina căreia este pusă monitorizarea bunurilor publice, inclusiv pachetele de acţiuni în cadrul întreprinderilor existente sau al celor create de la zero de organizaţii locale şi de stat.

Partener

Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO)

Perioada de implementare

septembrie 2017 – martie 2019

Scopul proiectului

Îmbunătățirea transparenței și a stabilității financiare a autorităților publice locale și a întreprinderilor de stat din Moldova prin transferul de know-how din proiectele similare implementate cu succes în Slovacia.

Obiectivele proiectului

  1. Evaluarea politicilor regionale din Republica Moldova.
  2. Evaluarea transparenței și a sănătății financiare a celor mai mari 50 de întreprinderi de stat din Republica Moldova.
  3. Actualizarea datelor financiare și a clasamentului de transparență a autorităților publice locale pe portalurile web existente: http://localbudgets.viitorul.org/ și http://localtransparency.viitorul.org/.

Evenimente

Ședința de lansare a proiectului

Locația: Hotelul Jazz, strada Vlaicu Pârcălab 72, Chișinău
Data: 19 Octombrie, 2017
Agenda
13.30 – 16.00
Prezentările făcute de Peter Goliaš, Michal Piško și Vladimír Pirošík, urmate de discuții
Lista participanților: Peter Golias, INEKO, Michal Pisko, TIS, Vladimir Pirosik, TIS, Viorel Pirvan, IDIS, Igor Munteanu, IDIS, Ana-Maria Veverița, IDIS, Mihaela Croitor, IDIS, Vlad Catlabuga, expert în administrația publică, Veaceslav Ioniță, economist, Liliana Agarcova, expert în finanțe publice și taxe locale, Tatiana Lariușin, IDIS, Mihai Manoli, economist, Anatol Moldovan, expert în administrația publică

Rezultate

Prezentări

Pentru mai multe informații, vizitați: http://viitorul.org/ro/content/transparen%C8%9Ba-%C3%AEntreprinderilor-de-stat

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.