S.A. Metalferos

Activitate principalaMonopolistul în colectarea și exportul de fier vechi
Zonă economicăE 38
Componenta de stat78,28 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. Feroviarilor 1/3, Vatra
Contact (site / email)
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
8,6
Excelent
Lichiditate
9,8
 
Raportul curent
10,0
 
Raportul bun al activelor
10,0
 
Rata de poziționare în numerar
9,4
 
Rentabilitatea
9,0
 
Rentabilitatea activelor
9,9
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,1
 
Rentabilitatea vânzărilor
8,0
 
Pârghie
9,7
 
Datorii totale către total active
9,5
 
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
 
Activitate
5,0
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,1
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,9
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
242,55
Raportul bun al activelor
83,38
Rata de poziționare în numerar
25,31
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
12,5 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
12,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
3,9 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,1 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,89
Raportul cifrelor de afaceri
16,20
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
41 337 407
Venituri din vânzări
1 072 995 503
Costul vânzărilor
965 013 542
Profit brut (pierdere brută)
107 981 961
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
29 498 882
Profit brut (pierdere brută)
107 981 961
Alte venituri din activitatea operațională
51 302
Cheltuieli de distribuire
42 872 770
Cheltuieli administrative
25 328 221
Alte cheltuieli din activitatea operațională
10 333 460
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
46 893 040
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
29 498 882
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
173 944 228
Cheltuieli privind impozitul pe venit
5 555 633
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
331 961 788
Total active imobilizate
55 297 587
Imobilizări necorporale
34 121
Imobilizări corporale în curs de execuție
10 828 195
Terenuri
7 680 509
Mijloace fixe
36 754 762
Total active circulante
276 664 201
Materiale
16 242 735
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
162 971
Producția în curs de execuție și produse
163 115
Mărfuri
269 616
Creanțe comerciale
66 242 599
Avansuri acordate curente
22 432 578
Creanțe ale bugetului
141 524 765
Creanțe ale personalului
163
Alte creanțe curente
341 408
Numerar în casierie și la conturile curente
28 868 445
Alte active circulante
415 806
Total Pasiv
331 961 788
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
1 140 642
Datorii comerciale
169 403
Datorii față de personal
7 183
Datorii față de buget
81 366
Datorii față de proprietari
508 297
Alte datorii curente
374 393
Total capital propriu
330 821 146
Capital social
3 590 420
Rezerve
285 955 365
Profit nerepartizat
41 275 361

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.