Î.S. Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor

Activitate principalaCertificarea și aprobarea produselor fitosanitare și de îngrășăminte
Zonă economicăM 71
Componenta de stat100 %
Număr de angajati20-49
Adresastr. Sarmizegetusa, 16A, mun. Chisinau
Contact (site / email)pesticide.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
8,8
Excelent
Lichiditate
8,5
 
Raportul curent
9,1
 
Raportul bun al activelor
7,9
 
Rata de poziționare în numerar
8,5
 
Rentabilitatea
9,4
 
Rentabilitatea activelor
10,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,2
 
Rentabilitatea vânzărilor
8,9
 
Pârghie
9,2
 
Datorii totale către total active
8,6
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,8
 
Activitate
7,6
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,3
 
Raportul cifrelor de afaceri
10,0
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
10,28
Raportul bun al activelor
5,72
Rata de poziționare în numerar
5,65
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
14,3 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
15,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
6,3 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,7 %
Raportul Datorie-EBITDA
4,2 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,69
Raportul cifrelor de afaceri
622,10
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
921 140
Venituri din vânzări
14 687 880
Costul vânzărilor
10 630 440
Profit brut (pierdere brută)
4 057 440
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
899 780
Profit brut (pierdere brută)
4 057 440
Cheltuieli administrative
3 086 250
Alte cheltuieli din activitatea operațională
71 410
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 065 320
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
899 780
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
165 540
Cheltuieli privind impozitul pe venit
144 180
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
6 450 130
Total active imobilizate
2 984 320
Imobilizări necorporale
36 160
Terenuri
12 500
Mijloace fixe
2 935 660
Total active circulante
3 465 810
Materiale
45 210
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
29 410
Creanțe comerciale
23 610
Creanțe ale bugetului
27 430
Creanțe ale personalului
42 360
Alte creanțe curente
1 382 010
Numerar în casierie și la conturile curente
1 904 770
Investitii financiare curente in parti afiliate
11 010
Total Pasiv
6 450 130
Total datorii pe termen lung
12 500
Alte datorii pe termen lung
12 500
Total datorii curente
337 230
Avansuri primite curente
142 640
Datorii față de buget
162 730
Alte datorii curente
31 860
Total capital propriu
6 100 400
Capital social
2 444 550
Rezerve
2 734 700
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
921 150

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.