Î.S. Gările şi staţiile auto

Activitate principalaÎntreținerea stațiilor de autobuz naționale
Zonă economicăH 49
Componenta de stat100 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. M. Varlaam 58, mun. Chisinau
Contact (site / email)
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
6,8
Bun
Lichiditate
5,0
 
Raportul curent
5,5
 
Raportul bun al activelor
4,3
 
Rata de poziționare în numerar
5,3
 
Rentabilitatea
9,5
 
Rentabilitatea activelor
10,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,2
 
Rentabilitatea vânzărilor
9,3
 
Pârghie
5,3
 
Datorii totale către total active
2,6
 
Raportul Datorie-EBITDA
8,0
 
Activitate
7,8
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,6
 
Raportul cifrelor de afaceri
10,0
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
2,00
Raportul bun al activelor
1,02
Rata de poziționare în numerar
1,02
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
13,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
16,8 %
Rentabilitatea vânzărilor
10,7 %
Pârghie
Datorii totale către total active
13,8 %
Raportul Datorie-EBITDA
87,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,96
Raportul cifrelor de afaceri
3 872,66
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
5 814 687
Venituri din vânzări
46 661 690
Costul vânzărilor
33 415 060
Profit brut (pierdere brută)
13 246 630
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
6 628 861
Profit brut (pierdere brută)
13 246 630
Alte venituri din activitatea operațională
7 887 513
Cheltuieli de distribuire
4 584
Cheltuieli administrative
14 407 217
Alte cheltuieli din activitatea operațională
93 481
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
6 955 621
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
6 628 861
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
326 760
Cheltuieli privind impozitul pe venit
1 140 934
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
43 915 624
Total active imobilizate
25 142 887
Imobilizări necorporale
10 161
Imobilizări corporale în curs de execuție
2 860 803
Mijloace fixe
22 000 252
Creanțe pe termen lung
271 671
Total active circulante
18 772 737
Materiale
316 019
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
463 997
Creanțe comerciale
12 049
Avansuri acordate curente
1 413 090
Creanțe ale bugetului
20 029
Creanțe ale personalului
1 206 920
Alte creanțe curente
5 618 221
Numerar în casierie și la conturile curente
9 582 114
Alte active circulante
140 298
Total Pasiv
43 915 624
Total datorii pe termen lung
6 450
Alte datorii pe termen lung
6 450
Total datorii curente
9 366 256
Datorii comerciale
453 015
Avansuri primite curente
43 356
Datorii față de personal
1 197 891
Datorii privind asigurările sociale și medicale
427 610
Datorii față de buget
209 755
Venituri anticipate curente
986 490
Alte datorii curente
6 048 139
Total capital propriu
34 542 918
Capital social
22 732 633
Rezerve
5 434 418
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
511 543
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
49 637
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
5 814 687

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.