Î.S. Viva Flora

Activitate principalaAgricultură
Zonă economicăA 01
Componenta de stat
Număr de angajati9
Adresastr. T. Vladimirescu 3, mun. Chisinau
Contact (site / email)
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
4,8
Mediu
Lichiditate
1,9
 
Raportul curent
3,9
 
Raportul bun al activelor
0,7
 
Rata de poziționare în numerar
1,1
 
Rentabilitatea
8,0
 
Rentabilitatea activelor
7,5
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
8,5
 
Rentabilitatea vânzărilor
8,3
 
Pârghie
5,7
 
Datorii totale către total active
4,3
 
Raportul Datorie-EBITDA
7,0
 
Activitate
3,2
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,3
 
Raportul cifrelor de afaceri
3,2
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,20
Raportul bun al activelor
0,19
Rata de poziționare în numerar
0,17
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
2,9 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
13,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
6,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
5,8 %
Raportul Datorie-EBITDA
129,5 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,23
Raportul cifrelor de afaceri
19,98
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
18 528
Venituri din vânzări
217 614
Costul vânzărilor
212 871
Profit brut (pierdere brută)
4 743
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-108 226
Profit brut (pierdere brută)
4 743
Alte venituri din activitatea operațională
72 226
Cheltuieli administrative
115 711
Alte cheltuieli din activitatea operațională
67 684
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
28 673
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-108 226
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
136 899
Cheltuieli privind impozitul pe venit
10 145
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
638 470
Total active imobilizate
43 629
Mijloace fixe
43 629
Total active circulante
594 841
Materiale
70 435
Producția în curs de execuție și produse
419 682
Creanțe comerciale
10 891
Avansuri acordate curente
829
Creanțe ale personalului
10 258
Numerar în casierie și la conturile curente
82 372
Alte active circulante
374
Total Pasiv
638 470
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
497 293
Datorii comerciale
271 100
Avansuri primite curente
1 700
Datorii față de personal
176 042
Datorii privind asigurările sociale și medicale
6 337
Datorii față de buget
4 972
Alte datorii curente
37 142
Total capital propriu
141 177
Capital social
7 385 411
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-7 262 762
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
18 528

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.