S.A. MoldovaGaz

Activitate principalaImportul și distribuția de gaze naturale (monopol)
Zonă economicăD 35
Componenta de stat35,33 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. Albisoara 38, mun. Chisinau
Contact (site / email)moldovagaz.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
2,4
Slab
Lichiditate
1,7
 
Raportul curent
2,4
 
Raportul bun al activelor
2,3
 
Rata de poziționare în numerar
0,2
 
Rentabilitatea
4,6
 
Rentabilitatea activelor
4,2
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,3
 
Rentabilitatea vânzărilor
4,6
 
Pârghie
2,1
 
Datorii totale către total active
0,8
 
Raportul Datorie-EBITDA
3,3
 
Activitate
1,2
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,7
 
Raportul cifrelor de afaceri
0,8
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,46
Raportul bun al activelor
0,39
Rata de poziționare în numerar
0,01
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
2,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-8,4 %
Rentabilitatea vânzărilor
4,5 %
Pârghie
Datorii totale către total active
27,2 %
Raportul Datorie-EBITDA
-462,7 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-0,71
Raportul cifrelor de afaceri
1,00
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
262 366 383
Venituri din vânzări
5 759 541 229
Costul vânzărilor
4 030 665 159
Profit brut (pierdere brută)
1 728 876 070
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-484 807 782
Profit brut (pierdere brută)
1 728 876 070
Alte venituri din activitatea operațională
14 996 683
Cheltuieli de distribuire
1 174 667 490
Cheltuieli administrative
81 560 222
Alte cheltuieli din activitatea operațională
2 837 259
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
262 366 383
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-484 807 782
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-222 441 399
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
12 030 081 346
Total active imobilizate
5 023 659 841
Imobilizări necorporale
17 267 755
Imobilizări corporale în curs de execuție
268 009 558
Terenuri
1 727 704
Mijloace fixe
6 209 506
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
6 073 523
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
4 720 927 146
Alte active imobilizate
3 444 649
Total active circulante
7 006 421 505
Materiale
131 109
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
295 893
Mărfuri
58 542 407
Creanțe comerciale
3 613 488 878
Creanțe ale părților afiliate
2 124 093 259
Avansuri acordate curente
102 218 619
Creanțe ale bugetului
339 632 944
Creanțe ale personalului
220 807
Alte creanțe curente
545 020 343
Numerar în casierie și la conturile curente
219 419 265
Investitii financiare curente in parti afiliate
3 018 899
Alte active circulante
339 082
Total Pasiv
12 030 081 346
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
15 162 817 986
Datorii comerciale
404 070
Datorii față de părți afiliate
11 857 839 906
Avansuri primite curente
10 251 175
Datorii față de personal
4 613 352
Datorii privind asigurările sociale și medicale
1 518 337
Datorii față de buget
214 037
Venituri anticipate curente
10 340 000
Provizioane curente
4 976 727
Alte datorii curente
3 272 660 382
Total capital propriu
-3 132 736 640
Capital social
1 430 416 931
Capital suplimentar
351 735
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
743 642
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-4 826 615 331
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
262 366 383

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.