Î.S. Poşta Moldovei

Activitate principalaServicii poștale
Zonă economicăH 53
Componenta de stat100 %
Număr de angajati1000-4999
Adresabd. Stefan cel Mare 134, mun. Chisinau
Contact (site / email)posta.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
6,0
Bun
Lichiditate
3,6
 
Raportul curent
3,8
 
Raportul bun al activelor
3,3
 
Rata de poziționare în numerar
3,8
 
Rentabilitatea
7,6
 
Rentabilitatea activelor
7,6
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
8,6
 
Rentabilitatea vânzărilor
7,0
 
Pârghie
6,0
 
Datorii totale către total active
4,9
 
Raportul Datorie-EBITDA
7,1
 
Activitate
6,8
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
9,6
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,1
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,93
Raportul bun al activelor
0,64
Rata de poziționare în numerar
0,53
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
3,3 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
14,0 %
Rentabilitatea vânzărilor
2,7 %
Pârghie
Datorii totale către total active
5,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
125,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-25,51
Raportul cifrelor de afaceri
15,53
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
10 511 513
Venituri din vânzări
385 220 208
Costul vânzărilor
295 153 298
Profit brut (pierdere brută)
90 066 910
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
10 935 268
Profit brut (pierdere brută)
90 066 910
Alte venituri din activitatea operațională
3 828 252
Cheltuieli de distribuire
6 853 793
Cheltuieli administrative
72 890 550
Alte cheltuieli din activitatea operațională
3 215 551
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
12 480 676
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
10 935 268
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
1 545 408
Cheltuieli privind impozitul pe venit
1 969 163
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
315 094 013
Total active imobilizate
104 073 331
Imobilizări necorporale
6 808 595
Imobilizări corporale în curs de execuție
5 256 853
Terenuri
13 937 310
Mijloace fixe
75 164 873
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
23 000
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
2 882 700
Total active circulante
211 020 682
Materiale
5 376 049
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
9 566 417
Producția în curs de execuție și produse
1 522 160
Mărfuri
17 545 137
Creanțe comerciale
24 806 455
Avansuri acordate curente
2 063 254
Creanțe ale bugetului
160 196
Creanțe ale personalului
1 124 746
Alte creanțe curente
22 384 857
Numerar în casierie și la conturile curente
120 544 036
Alte active circulante
5 927 375
Total Pasiv
315 094 013
Total datorii pe termen lung
14 081 204
Alte datorii pe termen lung
14 081 204
Total datorii curente
226 124 389
Datorii comerciale
45 437 124
Avansuri primite curente
153 828 074
Datorii față de personal
10 440 635
Datorii privind asigurările sociale și medicale
4 555 735
Datorii față de buget
1 120 663
Venituri anticipate curente
5 446 339
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 730 415
Alte datorii curente
1 565 404
Total capital propriu
74 888 420
Capital social
55 882 440
Capital suplimentar
128 173
Rezerve
8 116 453
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-491 233
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
741 074
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
10 511 513

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.