Î.S. Fiscservinform

Activitate principalaCentrul de calcul și informare care furnizează servicii pentru inspectoratul fiscal național
Zonă economicăM 74
Componenta de stat100 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. Constantin Tanase 6, mun. Chisinau
Contact (site / email)fiscservinform.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
7,2
Foarte bun
Lichiditate
3,1
 
Raportul curent
3,4
 
Raportul bun al activelor
2,7
 
Rata de poziționare în numerar
3,1
 
Rentabilitatea
7,9
 
Rentabilitatea activelor
8,6
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
6,6
 
Pârghie
9,5
 
Datorii totale către total active
9,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,9
 
Activitate
8,3
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
9,2
 
Raportul cifrelor de afaceri
7,4
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,84
Raportul bun al activelor
0,44
Rata de poziționare în numerar
0,29
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
5,6 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
15,6 %
Rentabilitatea vânzărilor
1,7 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
3,1 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-31,80
Raportul cifrelor de afaceri
33,67
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 239 772
Venituri din vânzări
72 889 514
Costul vânzărilor
50 508 695
Profit brut (pierdere brută)
22 380 819
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 964 275
Profit brut (pierdere brută)
22 380 819
Alte venituri din activitatea operațională
479 769
Cheltuieli de distribuire
3 206 729
Cheltuieli administrative
16 092 990
Alte cheltuieli din activitatea operațională
1 596 594
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 592 452
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 964 275
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
371 823
Cheltuieli privind impozitul pe venit
352 680
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
22 332 174
Total active imobilizate
10 216 467
Imobilizări necorporale
996 108
Imobilizări corporale în curs de execuție
780 353
Mijloace fixe
8 440 006
Total active circulante
12 115 707
Materiale
1 634 481
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
616 265
Producția în curs de execuție și produse
137 929
Mărfuri
109 382
Creanțe comerciale
2 165 061
Avansuri acordate curente
180 173
Creanțe ale bugetului
1 290 681
Creanțe ale personalului
13 328
Alte creanțe curente
116 609
Numerar în casierie și la conturile curente
4 224 562
Alte active circulante
1 627 236
Total Pasiv
22 332 174
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
14 407 876
Datorii comerciale
11 141 138
Avansuri primite curente
724 155
Datorii față de personal
1 601 412
Datorii privind asigurările sociale și medicale
599 190
Datorii față de buget
15 928
Provizioane curente
253 982
Alte datorii curente
72 071
Total capital propriu
7 924 298
Capital social
3 339 613
Rezerve
2 165 404
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
1 111 734
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
67 775
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 239 772

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.