S.A. Combinatul de Panificaţie din Chişinău "Franzeluţa"

Activitate principalaCel mai mare producător de produse de panificație
Zonă economicăC 10
Componenta de stat52,51 %
Număr de angajati1000-4999
Adresastr. Sarmizegetusa, 30, mun. Chisinau
Contact (site / email)vezi linkul 1 
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
5,0
Mediu
Lichiditate
3,1
 
Raportul curent
4,7
 
Raportul bun al activelor
2,3
 
Rata de poziționare în numerar
2,4
 
Rentabilitatea
7,0
 
Rentabilitatea activelor
7,4
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
6,5
 
Pârghie
2,7
 
Datorii totale către total active
1,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
4,4
 
Activitate
8,2
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
8,6
 
Raportul cifrelor de afaceri
7,7
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,43
Raportul bun al activelor
0,47
Rata de poziționare în numerar
0,29
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
4,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
2,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
23,7 %
Raportul Datorie-EBITDA
469,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
19,05
Raportul cifrelor de afaceri
45,58
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
16 603 105
Venituri din vânzări
654 247 641
Costul vânzărilor
536 330 851
Profit brut (pierdere brută)
117 916 790
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
20 018 671
Profit brut (pierdere brută)
117 916 790
Alte venituri din activitatea operațională
45 494 347
Cheltuieli de distribuire
70 350 363
Cheltuieli administrative
44 873 000
Alte cheltuieli din activitatea operațională
28 169 103
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
20 349 898
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
20 018 671
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
740 617
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
Cheltuieli privind impozitul pe venit
3 746 793
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
396 545 687
Total active imobilizate
282 044 001
Imobilizări necorporale
1 488 647
Active financiare pe termen lung
1 416 569
Mijloace fixe
279 138 785
Total active circulante
114 501 686
Materiale
76 148 871
Creanțe comerciale
14 353 910
Numerar în casierie și la conturile curente
23 556 373
Alte active circulante
442 532
Total Pasiv
396 545 687
Total datorii pe termen lung
42 718 399
Datorii pe termen lung
37 000 797
Credite bancare pe termen lung
5 717 602
Total datorii curente
80 165 755
Credite bancare pe termen scurt
26 559 598
Împrumuturi pe termen scurt
24 691 042
Datorii comerciale
28 915 115
Total capital propriu
273 661 533
Capital social
37 450 040
Rezerve
5 617 506
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-371 313
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-8 904 654
Profit nerepartizat
16 603 105
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.