S.A. Energocom

Activitate principalaAchiziționarea și livrările de energie electrică
Zonă economicăD 35
Componenta de stat100 %
Număr de angajati10-19
Adresastr. V. Alecsandri 78, mun. Chisinau
Contact (site / email)vganea@mail.ru
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
7,2
Foarte bun
Lichiditate
3,7
 
Raportul curent
4,0
 
Raportul bun al activelor
4,3
 
Rata de poziționare în numerar
2,9
 
Rentabilitatea
7,1
 
Rentabilitatea activelor
7,5
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,6
 
Rentabilitatea vânzărilor
5,5
 
Pârghie
10,0
 
Datorii totale către total active
10,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
 
Activitate
7,4
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
10,0
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,8
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,09
Raportul bun al activelor
1,08
Rata de poziționare în numerar
0,56
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
4,5 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
55,6 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,6 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
97,77
Raportul cifrelor de afaceri
16,45
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
20 073 343
Venituri din vânzări
3 483 047 784
Costul vânzărilor
3 464 323 718
Profit brut (pierdere brută)
18 724 066
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
22 731 499
Profit brut (pierdere brută)
18 724 066
Alte venituri din activitatea operațională
8 127 341
Cheltuieli administrative
3 776 354
Alte cheltuieli din activitatea operațională
343 554
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
22 624 318
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
22 731 499
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-107 181
Cheltuieli privind impozitul pe venit
2 550 975
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
443 012 999
Total active imobilizate
455 021
Imobilizări necorporale
8 246
Mijloace fixe
446 775
Total active circulante
442 557 978
Materiale
6 973
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
15 486
Creanțe comerciale
211 679 365
Avansuri acordate curente
8 392
Creanțe ale bugetului
4 105 114
Numerar în casierie și la conturile curente
226 703 630
Alte active circulante
39 018
Total Pasiv
443 012 999
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
406 931 634
Datorii comerciale
406 931 634
Total capital propriu
36 081 365
Capital social
100 000
Rezerve
11 255 391
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
4 652 631
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
20 073 343

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.