S.A. Termoelectrica

Activitate principalaOferă încălzire și apă caldă în municipiul Chișinău
Zonă economicăE 36
Componenta de stat100 %
Număr de angajati500-999
Adresamun.Chişinău,str.Meşterul Manole,3
Contact (site / email)termoelectrica.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
2,8
Slab
Lichiditate
5,3
 
Raportul curent
7,1
 
Raportul bun al activelor
6,8
 
Rata de poziționare în numerar
1,8
 
Rentabilitatea
1,7
 
Rentabilitatea activelor
2,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
1,8
 
Rentabilitatea vânzărilor
1,4
 
Pârghie
0,9
 
Datorii totale către total active
0,2
 
Raportul Datorie-EBITDA
1,7
 
Activitate
3,7
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,8
 
Raportul cifrelor de afaceri
1,6
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
8,81
Raportul bun al activelor
6,99
Rata de poziționare în numerar
0,28
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-1,4 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-4,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
-2,9 %
Pârghie
Datorii totale către total active
64,1 %
Raportul Datorie-EBITDA
-4 671,6 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,03
Raportul cifrelor de afaceri
2,36
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-71 979 650
Venituri din vânzări
2 424 433 073
Costul vânzărilor
2 416 117 866
Profit brut (pierdere brută)
8 315 207
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-74 125 762
Profit brut (pierdere brută)
8 315 207
Alte venituri din activitatea operațională
40 979 903
Cheltuieli de distribuire
17 636 590
Cheltuieli administrative
49 974 458
Alte cheltuieli din activitatea operațională
55 809 824
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-71 979 650
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-74 125 762
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
2 146 112
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
5 245 857 047
Total active imobilizate
3 897 584 394
Imobilizări necorporale
2 460 648
Imobilizări corporale în curs de execuție
396 878 519
Terenuri
97 250 570
Mijloace fixe
2 835 668 623
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
520 000
Creanțe pe termen lung
564 806 034
Total active circulante
1 348 272 653
Materiale
140 881 708
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
30 330
Mărfuri
1 109 971
Creanțe comerciale
1 026 938 681
Avansuri acordate curente
4 560 669
Creanțe ale bugetului
14 835 771
Creanțe ale personalului
1 321 813
Alte creanțe curente
92 087 279
Numerar în casierie și la conturile curente
43 207 608
Investitii financiare curente in parti afiliate
1 468 258
Alte active circulante
21 830 565
Total Pasiv
5 248 634 425
Total datorii pe termen lung
3 360 470 893
Împrumuturi pe termen lung
326 097 604
Alte datorii pe termen lung
3 034 373 289
Total datorii curente
153 030 146
Datorii comerciale
122 856 159
Avansuri primite curente
2 447 421
Datorii față de personal
17 167 735
Datorii privind asigurările sociale și medicale
3 985 366
Venituri anticipate curente
4 446 383
Alte datorii curente
2 127 082
Total capital propriu
1 735 133 386
Capital social
953 612 718
Rezerve
693 564 166
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
2 534
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
159 933 618
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-71 979 650

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.