Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU

Transparenţă

2020

Introducere

IDIS „Viitorul”, preluând experiența slovacă, a continuat monitorizarea întreprinderilor de stat, municipale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat sau municipale din Republica Moldova (în continuare - întreprinderi cu capital public) pentru a determina nivelul de transparență în activitatea acestora pentru anul 2019.

În cadrul cercetării au fost evaluate 67 de întreprinderi cu capital public din Republica Moldova, dintre care 53 întreprinderi de stat și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, iar 14 sunt întreprinderi municipale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar municipale, 10 din ele fiind întreprinderi din municipiul Chișinău. Întreprinderile au fost selectate după indicatorii economici, în funcție de mărimea activelor, importanța domeniului de activitate al acestor întreprinderi, cu includerea nemijlocită și a întreprinderilor fondate de către autoritățile publice locale. În cazul societăților comerciale cu capital de stat sau municipale au fost selectate entitățile în care cota statului sau a unității administrativ teritoriale este mai mare de 51%, cu unele excepții pentru companiile din domeniile importante și cu impact major asupra societății, în care cota este mai mică.

Procesul de selecție a fost desfășurat în conformitate cu informațiile publicate de Agenția Proprietății Publice, care deține registrele întreprinderilor de stat/municipale și registrele privind societățile pe acțiuni în care statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin cote. Au fost utilizate informațiile din aceste registre actualizate pentru anul 2019.

Clasamentul din anul 2020 a fost completat cu unele întreprinderi noi ca rezultat al reorganizării/privatizării mai multor întreprinderi incluse în clasamentul anterior, proces de reorganizare/privatizare care continuă și în prezent.

Colectarea de date

Evaluarea transparenței întreprinderilor s-a desfășurat în perioada ianuarie – mai 2020 și a utilizat o abordare cantitativă, fiind realizată în baza următoarelor instrumente:

Criteriile de transparență și punctaj

Întreprinderile au fost evaluate și clasate în șase zone (criterii de transparență) cu 42 de indicatori. Zonele evaluate cuprind cele mai importante direcții din organizarea și activitatea întreprinderilor care sunt de interes public, precum și domeniile considerate importante pentru o administrare transparentă a întreprinderilor, cum ar fi etica sau conflictul de interese. Rezultatele se bazează pe datele accesibile publicului, ușor măsurabile și verificabile. Scorul (punctajul) maxim pentru o întreprindere, incluzând toate zonele constituie 100 de puncte.

Zonele (criteriile de transparență)Ponderea în %
IIndicatorii economici19
IITransparența și accesul la informație24
IIIAchizițiile publice și proprietatea23
IVResursele umane14
VEtica și conflictul de interese13
VIGranturi și caritate7

Evaluarea fiecărei întreprinderii variază de la 0% (cel mai slab) până la 100% (cel mai bun). Pentru o comparație mai rapidă, întreprinderile au fost clasificate în conformitate cu o scară graduală (de la A+ până la F).

Drept rezultat al monitorizării a fost stabilit clasamentul celor mai transparente întreprinderi. Clasamentul poate fi accesat pe pagina web www.companies.viitorul.org. Pe acest portal poate fi găsit clasamentul anterior și de comparat datele cu rezultatele clasamentului din 2020.

Poziția pe care o ocupă o întreprindere în clasament ar trebui să arate nivelul său de transparență. Prin urmare, cu cât o întreprindere se află pe o poziție mai sus, cu atât este mai mic spațiul pentru corupție și netransparență. Însă, nu putem considera o întreprindere extrem de deschisă ca fiind lipsită de corupție și invers. Respectarea adecvată a cerințelor legale duc, de obicei, la un nivel mai scăzut de corupție, dar acestea nu garantează reducerea completă a acesteia.

În esență, acest clasament reprezintă un instrument pentru evaluarea transparenței întreprinderilor, identificarea problemelor majore, obstacolelor și lacunelor în transparența întreprinderilor, ajutarea autorităților publice competente și întreprinderilor nemijlocit în eforturile de ridicare a nivelului de transparență.

În plus, au fost formulate recomandări pentru îmbunătățirea transparenței şi asigurarea furnizării informațiilor publice cetățenilor.

Mai multe informații detaliate cu privire la criteriile de transparență, indicatori și întrebările adresate întreprinderilor pot fi găsite în secțiunile web ale clasamentului pe www.companies.viitorul.org.

2018

Introducere

IDIS „Viitorul”, preluând experiența slovacă, a monitorizat 68 de întreprinderi de stat, municipale și societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat sau municipale din Republica Moldova (în continuare - întreprinderi cu capital public) pentru a determina nivelul de transparență în activitatea acestora pentru anul 2017. De asemenea, pentru comparație, au fost monitorizate 16 întreprinderi similare din România, Rusia, Slovacia, Suedia, Irlanda de Nord, Marea Britanie, precum și patru societăți comerciale private din Republica Moldova.

Pentru monitorizare au fost selectate întreprinderi din diferite sectoare ale economiei, în funcție de mărimea activelor, numai dacă aceste active depășesc 1 milion de lei. În cazul societăților comerciale cu capital de stat sau municipale au fost selectate entitățile în care cota statului sau a unității administrativ teritoriale era mai mare de 51%, cu unele excepții pentru companiile din domeniile importante și cu impact major asupra societății, în care cota este mai mică.

Colectare de date

Procesul de selecție a fost desfășurat în conformitate cu informațiile publicate de Agenția Proprietății Publice, care deține registrele întreprinderilor de stat/municipale și registrele privind societățile pe acțiuni în care statul sau unitățile administrativ teritoriale dețin cote. Au fost utilizate informațiile din aceste registre actualizate pentru anul 2017.

Evaluarea transparenței întreprinderilor s-a desfășurat în perioada aprilie – iunie 2018 și a utilizat o abordare cantitativă, fiind realizată în baza:

  • chestionarelor adresate întreprinderilor monitorizate din Republica Moldova, prin care au fost solicitate mai multe informații publice;
  • cererilor din partea unei persoane terțe, adresate întreprinderilor monitorizate din Republica Moldova, prin care au fost solicitate informații publice în baza legii privind accesul la informație;
  • informațiilor identificate pe paginile web ale întreprinderilor monitorizate din Republica Moldova;
  • informațiilor identificate pe paginile web ale întreprinderilor monitorizate din alte țări: România, Rusia, Slovacia, Suedia, Irlanda de Nord și Marea Britanie;
  • informațiilor de pe portalurile web ale autorităților publice (www.declarații.ani.md);
  • informațiilor de pe portalurile web de achiziții publice (www.etender.gov.md, www.achizitii.md, www.yptender.md și www.e-licitatie.md)

Criteriile de transparență și punctaj

Întreprinderile au fost evaluate și clasate în șase zone (criterii de transparență) cu 42 de indicatori. Zonele evaluate cuprind cele mai importante direcții din organizarea și activitatea întreprinderilor care sunt de interes public, precum și domeniile considerate importante pentru o administrare transparentă a întreprinderilor, cum ar fi etica sau conflictul de interese. Rezultatele se bazează pe datele accesibile publicului, ușor măsurabile și verificabile. Scorul (punctajul) maxim pentru o întreprindere, incluzând toate zonele, a fost de 100 de puncte.

Zonele (criteriile de transparență)Ponderea în %
IIndicatorii economici19
IITransparența și accesul la informație24
IIIAchizițiile publice și proprietatea23
IVResursele umane14
VEtica și conflictul de interese13
VIGranturi și caritate7

Clasamentul general al unei întreprinderi variază de la 0% (cel mai slab) până la 100% (cel mai bun). Pentru o comparație mai rapidă, întreprinderile au fost clasificate în conformitate cu o scară graduală (de la F până la A+).

Mai multe informații detaliate cu privire la criteriile de transparență, indicatori și întrebările adresate întreprinderilor pot fi găsite în secțiunile web ale clasamentului pe http://companies.viitorul.org.

Remarcă: drept rezultat al demarării reformei administrației publice centrale și reorganizării întreprinderilor de stat, pe parcursul selectării întreprinderilor monitorizate, elaborării metodologiei de monitorizare și desfășurării procesului de monitorizare de către IDIS „Viitorul”, din 68 de întreprinderi evaluate, 16 au fost reorganizate în instituții publice, fie au fost privatizate de companii private (în total circa ¼ din întreprinderile monitorizate). Acestea au fost incluse în clasamentul celor mai transparente întreprinderi. Ulterior, urmează ca criteriile de transparență să fie ajustate pentru a elabora un clasament comun al entităților publice (întreprinderi și instituții publice).

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.