Î.S. Indal Proiect

Activitate principalaProiectarea și certificarea construcțiilor
Zonă economicăM 71
Componenta de stat
Număr de angajati20-49
Adresabd. Cuza-Voda 5/1, mun. Chisinau
Contact (site / email)
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
5,8
Bun
Lichiditate
2,9
 
Raportul curent
4,4
 
Raportul bun al activelor
3,7
 
Rata de poziționare în numerar
0,7
 
Rentabilitatea
6,9
 
Rentabilitatea activelor
7,2
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,6
 
Rentabilitatea vânzărilor
6,2
 
Pârghie
8,1
 
Datorii totale către total active
7,7
 
Raportul Datorie-EBITDA
8,5
 
Activitate
4,8
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
7,3
 
Raportul cifrelor de afaceri
2,2
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,31
Raportul bun al activelor
0,84
Rata de poziționare în numerar
0,01
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
2,1 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
1,0 %
Pârghie
Datorii totale către total active
1,2 %
Raportul Datorie-EBITDA
47,2 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
10,54
Raportul cifrelor de afaceri
3,88
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
18 024
Venituri din vânzări
1 749 735
Costul vânzărilor
1 231 071
Profit brut (pierdere brută)
518 664
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
20 977
Profit brut (pierdere brută)
518 664
Cheltuieli administrative
497 557
Alte cheltuieli din activitatea operațională
130
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
20 977
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
20 977
Cheltuieli privind impozitul pe venit
2 953
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
841 595
Total active imobilizate
131 613
Imobilizări necorporale
19 042
Mijloace fixe
106 251
Alte active imobilizate
6 320
Total active circulante
709 982
Materiale
33 563
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
4 437
Producția în curs de execuție și produse
132 183
Creanțe comerciale
450 591
Avansuri acordate curente
22 624
Creanțe ale bugetului
145
Alte creanțe curente
60 700
Numerar în casierie și la conturile curente
4 226
Alte active circulante
1 513
Total Pasiv
841 595
Total datorii pe termen lung
735
Alte datorii pe termen lung
735
Total datorii curente
543 965
Datorii comerciale
28 847
Avansuri primite curente
335 606
Datorii față de personal
122 408
Datorii privind asigurările sociale și medicale
34 688
Datorii față de buget
13 241
Alte datorii curente
9 175
Total capital propriu
296 895
Capital social
107 713
Rezerve
36 382
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
134 776
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
18 024

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.