S.A. Drumuri Cahul

Activitate principalaConstructii și drumuri
Zonă economicăF 42
Componenta de stat98,85 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. M. Viteazul 25, or. Cahul
Contact (site / email)
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
5,5
Mediu
Lichiditate
4,4
 
Raportul curent
5,2
 
Raportul bun al activelor
4,6
 
Rata de poziționare în numerar
3,5
 
Rentabilitatea
4,1
 
Rentabilitatea activelor
4,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
4,2
 
Rentabilitatea vânzărilor
4,1
 
Pârghie
7,5
 
Datorii totale către total active
9,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
5,8
 
Activitate
5,5
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
7,1
 
Raportul cifrelor de afaceri
3,9
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,47
Raportul bun al activelor
0,94
Rata de poziționare în numerar
0,27
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-1,6 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-2,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
-1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
-21,9 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
11,18
Raportul cifrelor de afaceri
7,80
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-648 786
Venituri din vânzări
46 453 776
Costul vânzărilor
40 378 656
Profit brut (pierdere brută)
6 075 120
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-675 146
Profit brut (pierdere brută)
6 075 120
Alte venituri din activitatea operațională
240 717
Cheltuieli administrative
6 845 879
Alte cheltuieli din activitatea operațională
143 164
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-648 786
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-675 146
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
26 360
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
40 468 199
Total active imobilizate
27 515 023
Imobilizări necorporale
15 876
Imobilizări corporale în curs de execuție
105 569
Mijloace fixe
26 449 161
Creanțe pe termen lung
365 653
Avansuri acordate pe termen lung
578 764
Total active circulante
12 953 176
Materiale
2 006 826
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
109 860
Producția în curs de execuție și produse
1 161 000
Creanțe comerciale
85 877
Creanțe ale părților afiliate
5 868 425
Avansuri acordate curente
348 905
Creanțe ale bugetului
309 462
Creanțe ale personalului
57 203
Alte creanțe curente
100 167
Numerar în casierie și la conturile curente
2 332 399
Alte active circulante
573 052
Total Pasiv
40 468 199
Total datorii pe termen lung
22 969
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
300
Alte datorii pe termen lung
22 669
Total datorii curente
8 797 799
Datorii comerciale
6 469 843
Datorii față de părți afiliate
964 203
Avansuri primite curente
23 237
Datorii față de personal
951 895
Datorii privind asigurările sociale și medicale
257 788
Datorii față de buget
11 433
Datorii față de proprietari
23 314
Alte datorii curente
96 086
Total capital propriu
31 647 431
Capital social
27 169 320
Capital suplimentar
4 792 984
Rezerve
337 651
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-7 210
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-648 786
Profit nerepartizat
3 472

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.