Î.S. SDE Criuleni

Activitate principalaHorticultură
Zonă economicăA 01
Componenta de stat
Număr de angajati
Adresasat. Slobozia Dusca, raionul Criuleni
Contact (site / email)sdecriuleni@gmail.com
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
4,9
Mediu
Lichiditate
5,1
 
Raportul curent
7,9
 
Raportul bun al activelor
4,2
 
Rata de poziționare în numerar
3,3
 
Rentabilitatea
2,8
 
Rentabilitatea activelor
2,6
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
3,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
3,0
 
Pârghie
6,4
 
Datorii totale către total active
7,8
 
Raportul Datorie-EBITDA
5,0
 
Activitate
5,0
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,3
 
Raportul cifrelor de afaceri
5,7
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
6,52
Raportul bun al activelor
1,43
Rata de poziționare în numerar
0,53
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-11,9 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-13,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
-7,9 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
-2,6 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,85
Raportul cifrelor de afaceri
17,37
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-422 031
Venituri din vânzări
4 897 299
Costul vânzărilor
4 357 145
Profit brut (pierdere brută)
540 154
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-680 107
Profit brut (pierdere brută)
540 154
Alte venituri din activitatea operațională
440 110
Cheltuieli de distribuire
115 285
Cheltuieli administrative
1 270 032
Alte cheltuieli din activitatea operațională
275 054
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-422 031
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-680 107
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
258 076
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
3 532 138
Total active imobilizate
1 502 715
Mijloace fixe
1 291 017
Active biologice imobilizate
162 194
Alte active imobilizate
49 504
Total active circulante
2 029 423
Materiale
197 813
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
8 332
Producția în curs de execuție și produse
1 347 693
Mărfuri
175
Creanțe comerciale
281 958
Avansuri acordate curente
1 126
Creanțe ale bugetului
3 034
Creanțe ale personalului
4 715
Alte creanțe curente
12 544
Numerar în casierie și la conturile curente
164 586
Alte active circulante
7 447
Total Pasiv
3 532 138
Total datorii pe termen lung
11 058
Alte datorii pe termen lung
11 058
Total datorii curente
311 368
Datorii comerciale
98 093
Datorii față de personal
127 700
Datorii privind asigurările sociale și medicale
20 598
Datorii față de buget
64 977
Total capital propriu
3 209 712
Capital social
2 305 207
Rezerve
1 201 590
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
124 946
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-422 031

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.