S.A. Gara de Nord

Activitate principalaGestionarea stațiilor de autobuz pentru regiunea de nord a țării
Zonă economicăH 49
Componenta de stat85 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. M. Varlaam 58, mun. Chisinau
Contact (site / email)garadenord@mail.ru
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
3,9
Mediocru
Lichiditate
1,2
 
Raportul curent
1,6
 
Raportul bun al activelor
0,8
 
Rata de poziționare în numerar
1,3
 
Rentabilitatea
8,1
 
Rentabilitatea activelor
8,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,2
 
Rentabilitatea vânzărilor
8,7
 
Pârghie
3,7
 
Datorii totale către total active
2,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
5,4
 
Activitate
2,2
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,3
 
Raportul cifrelor de afaceri
0,0
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,27
Raportul bun al activelor
0,12
Rata de poziționare în numerar
0,12
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
2,6 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
3,2 %
Rentabilitatea vânzărilor
5,8 %
Pârghie
Datorii totale către total active
17,2 %
Raportul Datorie-EBITDA
661,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-3,06
Raportul cifrelor de afaceri
0,00
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
979 631
Venituri din vânzări
16 474 752
Costul vânzărilor
8 905 374
Profit brut (pierdere brută)
7 569 378
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
979 572
Profit brut (pierdere brută)
7 569 378
Alte venituri din activitatea operațională
360 041
Cheltuieli administrative
6 742 754
Alte cheltuieli din activitatea operațională
205 640
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
979 631
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
979 572
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
59
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
37 754 123
Total active imobilizate
35 736 544
Imobilizări necorporale
71 392
Imobilizări corporale în curs de execuție
19 306 677
Mijloace fixe
16 351 369
Alte active imobilizate
7 106
Total active circulante
2 017 579
Materiale
27 372
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
93 039
Avansuri acordate curente
4 413
Creanțe ale bugetului
198 012
Creanțe ale personalului
882
Alte creanțe curente
751 529
Numerar în casierie și la conturile curente
921 647
Alte active circulante
20 685
Total Pasiv
37 754 123
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
7 404 861
Credite bancare pe termen scurt
2 970 435
Datorii comerciale
120 100
Avansuri primite curente
20
Datorii față de personal
584 340
Datorii privind asigurările sociale și medicale
182 414
Datorii față de buget
42 662
Alte datorii curente
3 504 890
Total capital propriu
30 349 262
Capital social
20 000
Rezerve
1 203 249
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
28 146 382
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
979 631

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.