S.A. Tracom

Activitate principalaFabricarea de tractoare
Zonă economicăC 29
Componenta de stat93,18 %
Număr de angajati50-99
Adresastr. Columna 170, mun. Chisinau
Contact (site / email)tracom.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
4,6
Mediu
Lichiditate
5,0
 
Raportul curent
6,1
 
Raportul bun al activelor
4,7
 
Rata de poziționare în numerar
4,3
 
Rentabilitatea
3,4
 
Rentabilitatea activelor
3,7
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
4,1
 
Rentabilitatea vânzărilor
2,8
 
Pârghie
5,9
 
Datorii totale către total active
7,2
 
Raportul Datorie-EBITDA
4,6
 
Activitate
3,8
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,3
 
Raportul cifrelor de afaceri
3,3
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
3,85
Raportul bun al activelor
3,01
Rata de poziționare în numerar
2,06
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-2,5 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-2,6 %
Rentabilitatea vânzărilor
-12,7 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
-12,9 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,50
Raportul cifrelor de afaceri
7,47
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-1 541 792
Venituri din vânzări
10 919 772
Costul vânzărilor
583 240
Profit brut (pierdere brută)
10 336 532
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-2 704 461
Profit brut (pierdere brută)
10 336 532
Alte venituri din activitatea operațională
1 250 517
Cheltuieli administrative
8 132 778
Alte cheltuieli din activitatea operațională
888 732
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-1 325 757
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-2 704 461
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
1 378 674
Cheltuieli privind impozitul pe venit
216 035
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
61 914 713
Total active imobilizate
56 023 390
Imobilizări necorporale
59 390
Imobilizări corporale în curs de execuție
16 922 652
Mijloace fixe
14 861 922
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
2 485 013
Investiții imobiliare
21 356 725
Alte active imobilizate
337 688
Total active circulante
5 891 323
Materiale
151 885
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
12 054
Mărfuri
690
Creanțe comerciale
1 460 882
Avansuri acordate curente
111 146
Creanțe ale bugetului
32 648
Creanțe ale personalului
13 284
Alte creanțe curente
659 507
Numerar în casierie și la conturile curente
3 153 097
Alte active circulante
296 130
Total Pasiv
61 914 713
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
1 531 457
Datorii comerciale
879 891
Avansuri primite curente
50 024
Datorii față de personal
245 340
Datorii privind asigurările sociale și medicale
49 734
Datorii față de buget
135 859
Datorii față de proprietari
8 705
Alte datorii curente
161 904
Total capital propriu
60 383 256
Capital social
59 839 214
Rezerve
25 180 373
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-96 197
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-22 998 312
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-1 541 822

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.