Î.S. Cadastru

Activitate principalaȚine evidența și înregistrează proprietățile, cum ar fi clădirile, terenurile etc.
Zonă economicăM 71
Componenta de stat100 %
Număr de angajati1000-3999
Adresastr. Puskin 47, mun. Chisinau
Contact (site / email)cadastru.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
6,7
Bun
Lichiditate
5,7
 
Raportul curent
6,0
 
Raportul bun al activelor
5,1
 
Rata de poziționare în numerar
5,9
 
Rentabilitatea
6,3
 
Rentabilitatea activelor
6,6
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
6,2
 
Pârghie
7,4
 
Datorii totale către total active
7,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
7,7
 
Activitate
7,5
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,0
 
Raportul cifrelor de afaceri
9,9
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
2,43
Raportul bun al activelor
1,37
Rata de poziționare în numerar
1,32
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,9 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
1,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,9 %
Pârghie
Datorii totale către total active
1,4 %
Raportul Datorie-EBITDA
115,1 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,07
Raportul cifrelor de afaceri
138,23
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 225 640
Venituri din vânzări
134 608 260
Costul vânzărilor
94 428 720
Profit brut (pierdere brută)
40 179 540
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
872 820
Profit brut (pierdere brută)
40 179 540
Alte venituri din activitatea operațională
816 880
Cheltuieli de distribuire
76 080
Cheltuieli administrative
35 988 510
Alte cheltuieli din activitatea operațională
4 059 010
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
2 262 350
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
872 820
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
1 389 530
Cheltuieli privind impozitul pe venit
1 036 710
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
132 134 940
Total active imobilizate
77 440 990
Imobilizări necorporale
2 422 290
Imobilizări corporale în curs de execuție
1 458 300
Terenuri
13 278 890
Mijloace fixe
60 281 510
Total active circulante
54 693 950
Materiale
1 191 670
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
177 740
Producția în curs de execuție și produse
123 030
Creanțe comerciale
1 157 450
Avansuri acordate curente
83 810
Creanțe ale bugetului
2 217 220
Creanțe ale personalului
430 890
Alte creanțe curente
487 810
Numerar în casierie și la conturile curente
31 190 820
Investitii financiare curente in parti afiliate
17 000 000
Alte active circulante
633 510
Total Pasiv
132 134 940
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
19 350 560
Împrumuturi pe termen scurt
2 435 110
Avansuri primite curente
8 362 770
Datorii față de personal
5 759 350
Datorii privind asigurările sociale și medicale
1 745 750
Datorii față de buget
572 880
Provizioane curente
176 180
Alte datorii curente
298 520
Total capital propriu
112 784 380
Capital social
67 350 320
Rezerve
44 211 200
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
1 222 860

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.