Î.S. Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională

Activitate principalaServicii de instruire pentru muncitorii din armata națională
Zonă economicăO 84
Componenta de stat100 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. M. Dosoftei 124, mun. Chisinau
Contact (site / email)cps.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
5,5
Mediu
Lichiditate
1,3
 
Raportul curent
2,4
 
Raportul bun al activelor
1,0
 
Rata de poziționare în numerar
0,6
 
Rentabilitatea
7,3
 
Rentabilitatea activelor
7,5
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,4
 
Rentabilitatea vânzărilor
7,1
 
Pârghie
7,6
 
Datorii totale către total active
6,9
 
Raportul Datorie-EBITDA
8,3
 
Activitate
5,2
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,6
 
Raportul cifrelor de afaceri
5,8
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,34
Raportul bun al activelor
0,11
Rata de poziționare în numerar
0,04
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
1,3 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
2,4 %
Rentabilitatea vânzărilor
1,3 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
32,2 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-3,11
Raportul cifrelor de afaceri
30,24
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
495 780
Venituri din vânzări
36 358 240
Costul vânzărilor
22 920 000
Profit brut (pierdere brută)
13 438 240
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
486 380
Profit brut (pierdere brută)
13 438 240
Alte venituri din activitatea operațională
513 930
Cheltuieli de distribuire
708 900
Cheltuieli administrative
12 064 640
Alte cheltuieli din activitatea operațională
692 240
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
563 390
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
486 380
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
77 000
Cheltuieli privind impozitul pe venit
67 610
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
38 164 310
Total active imobilizate
32 181 330
Imobilizări necorporale
131 200
Imobilizări corporale în curs de execuție
46 860
Terenuri
5 954 560
Mijloace fixe
25 456 650
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
39 770
Creanțe pe termen lung
293 890
Avansuri acordate pe termen lung
258 400
Total active circulante
5 982 980
Materiale
519 200
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
63 230
Producția în curs de execuție și produse
72 900
Mărfuri
85 640
Creanțe comerciale
340 520
Creanțe ale părților afiliate
861 690
Avansuri acordate curente
2 560
Creanțe ale bugetului
8 900
Creanțe ale personalului
378 010
Alte creanțe curente
2 377 380
Numerar în casierie și la conturile curente
782 400
Investitii financiare curente in parti afiliate
28 000
Alte active circulante
462 550
Total Pasiv
38 164 310
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
17 677 800
Datorii comerciale
1 973 980
Datorii față de părți afiliate
3 960 380
Avansuri primite curente
43 760
Datorii față de personal
3 727 990
Datorii privind asigurările sociale și medicale
1 718 030
Datorii față de buget
2 784 130
Venituri anticipate curente
3 288 190
Datorii față de proprietari
2 550
Alte datorii curente
178 790
Total capital propriu
20 486 510
Capital social
21 024 310
Rezerve
342 030
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-1 375 610
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
495 780

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.