Î.S. Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor

Activitate principalaActivități de traducere și interpretare
Zonă economicăM 74
Componenta de stat
Număr de angajati10-19
Adresastr. V.Voda 100, mun. Chisinau
Contact (site / email)eduardtap@gmail.com
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
4,8
Mediu
Lichiditate
2,1
 
Raportul curent
5,0
 
Raportul bun al activelor
1,1
 
Rata de poziționare în numerar
0,1
 
Rentabilitatea
7,8
 
Rentabilitatea activelor
7,9
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,5
 
Rentabilitatea vânzărilor
7,9
 
Pârghie
4,9
 
Datorii totale către total active
3,4
 
Raportul Datorie-EBITDA
6,5
 
Activitate
4,3
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,9
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,6
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,71
Raportul bun al activelor
0,12
Rata de poziționare în numerar
0,00
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
4,4 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,9 %
Rentabilitatea vânzărilor
6,2 %
Pârghie
Datorii totale către total active
8,6 %
Raportul Datorie-EBITDA
185,9 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,36
Raportul cifrelor de afaceri
13,85
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
87 791
Venituri din vânzări
1 216 536
Costul vânzărilor
81 464
Profit brut (pierdere brută)
1 135 072
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
92 897
Profit brut (pierdere brută)
1 135 072
Alte venituri din activitatea operațională
203 098
Cheltuieli administrative
1 235 564
Alte cheltuieli din activitatea operațională
9 709
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
92 870
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
92 897
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-27
Cheltuieli privind impozitul pe venit
5 079
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
2 003 088
Total active imobilizate
759 769
Mijloace fixe
759 769
Total active circulante
1 243 319
Materiale
12 967
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
650
Producția în curs de execuție și produse
4 348
Creanțe comerciale
87 837
Creanțe ale bugetului
15 066
Creanțe ale personalului
25 362
Alte creanțe curente
1 093 786
Numerar în casierie și la conturile curente
159
Alte active circulante
3 144
Total Pasiv
2 003 088
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
728 025
Datorii comerciale
4 380
Avansuri primite curente
10 332
Datorii față de personal
382 207
Datorii privind asigurările sociale și medicale
89 050
Datorii față de buget
69 416
Alte datorii curente
172 640
Total capital propriu
1 275 063
Capital social
1 220 590
Rezerve
20 249
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-53 567
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
87 791

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.