Î.S. Camera Înregistrării de Stat

Activitate principalaMenține registrul și înregistrează companiile
Zonă economicăN 82
Componenta de stat100 %
Număr de angajati400-799
Adresastr. Stefan cel Mare 73, mun. Chisinau
Contact (site / email)cis.gov.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
7,6
Foarte bun
Lichiditate
4,7
 
Raportul curent
4,9
 
Raportul bun al activelor
4,1
 
Rata de poziționare în numerar
5,1
 
Rentabilitatea
7,3
 
Rentabilitatea activelor
7,8
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,3
 
Rentabilitatea vânzărilor
6,9
 
Pârghie
9,4
 
Datorii totale către total active
9,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,7
 
Activitate
8,7
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
7,5
 
Raportul cifrelor de afaceri
10,0
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,57
Raportul bun al activelor
1,35
Rata de poziționare în numerar
1,34
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
8,8 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
12,2 %
Rentabilitatea vânzărilor
4,6 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,2 %
Raportul Datorie-EBITDA
1,7 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
11,74
Raportul cifrelor de afaceri
920,53
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 347 952
Venituri din vânzări
28 652 345
Costul vânzărilor
19 642 529
Profit brut (pierdere brută)
9 009 816
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 605 238
Profit brut (pierdere brută)
9 009 816
Alte venituri din activitatea operațională
338 513
Cheltuieli administrative
7 737 197
Alte cheltuieli din activitatea operațională
5 894
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 726 935
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 605 238
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
121 697
Cheltuieli privind impozitul pe venit
378 983
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
15 314 752
Total active imobilizate
8 590 871
Imobilizări necorporale
60 137
Imobilizări corporale în curs de execuție
1 248 822
Mijloace fixe
7 281 912
Total active circulante
6 723 881
Materiale
139 300
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
137 640
Creanțe comerciale
31 126
Avansuri acordate curente
32 341
Creanțe ale bugetului
69 866
Creanțe ale personalului
240 390
Alte creanțe curente
197 733
Numerar în casierie și la conturile curente
5 748 554
Alte active circulante
126 931
Total Pasiv
15 314 752
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
4 283 702
Datorii comerciale
148 026
Avansuri primite curente
1 364 351
Datorii față de personal
1 967 603
Datorii privind asigurările sociale și medicale
692 932
Datorii față de buget
81 183
Alte datorii curente
29 607
Total capital propriu
11 031 050
Capital social
9 538 256
Rezerve
161 915
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-17 073
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 347 952

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.