Î.S. Centrul de elaborări economice şi producţie

Activitate principalaServicii de testare si analiza tehnica, servicii de certificare a productiei
Zonă economicăM 74
Componenta de stat
Număr de angajati
Adresastr. Independentei 1, or. Biruinta
Contact (site / email)iulia.dusca@gmail.com
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
4,9
Mediu
Lichiditate
3,1
 
Raportul curent
4,3
 
Raportul bun al activelor
4,1
 
Rata de poziționare în numerar
0,9
 
Rentabilitatea
4,9
 
Rentabilitatea activelor
4,9
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
4,7
 
Rentabilitatea vânzărilor
5,0
 
Pârghie
6,6
 
Datorii totale către total active
6,3
 
Raportul Datorie-EBITDA
6,9
 
Activitate
4,4
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
7,4
 
Raportul cifrelor de afaceri
1,5
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,33
Raportul bun al activelor
1,03
Rata de poziționare în numerar
0,00
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
5,3 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
8,1 %
Rentabilitatea vânzărilor
6,8 %
Pârghie
Datorii totale către total active
2,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
47,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
7,16
Raportul cifrelor de afaceri
2,31
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
52 377
Venituri din vânzări
769 140
Costul vânzărilor
425 811
Profit brut (pierdere brută)
343 329
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
52 377
Profit brut (pierdere brută)
343 329
Alte venituri din activitatea operațională
924
Cheltuieli administrative
286 704
Alte cheltuieli din activitatea operațională
5 172
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
52 377
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
52 377
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
981 107
Total active imobilizate
548 243
Imobilizări necorporale
7 166
Mijloace fixe
541 077
Total active circulante
432 864
Materiale
11 034
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
8 807
Mărfuri
314
Creanțe ale părților afiliate
332 674
Avansuri acordate curente
51 190
Creanțe ale personalului
16 574
Numerar în casierie și la conturile curente
1 045
Alte active circulante
11 226
Total Pasiv
981 107
Total datorii pe termen lung
11 485
Alte datorii pe termen lung
11 485
Total datorii curente
325 425
Datorii comerciale
5 480
Datorii față de părți afiliate
638
Datorii față de personal
283 532
Datorii privind asigurările sociale și medicale
12 948
Datorii față de buget
9 693
Alte datorii curente
13 134
Total capital propriu
644 197
Capital social
672 215
Rezerve
29 033
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-109 428
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
52 377

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.