Î.S. MoldATSA

Activitate principalaOferă servicii în întreținerea traficului aerian
Zonă economicăH 52
Componenta de stat100 %
Număr de angajati250-499
Adresabd. Dacia 80/4, mun. Chisinau
Contact (site / email)moldatsa.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
6,4
Bun
Lichiditate
6,6
 
Raportul curent
7,7
 
Raportul bun al activelor
7,6
 
Rata de poziționare în numerar
4,5
 
Rentabilitatea
7,3
 
Rentabilitatea activelor
7,3
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,6
 
Rentabilitatea vânzărilor
7,6
 
Pârghie
8,0
 
Datorii totale către total active
7,3
 
Raportul Datorie-EBITDA
8,8
 
Activitate
2,4
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,3
 
Raportul cifrelor de afaceri
1,5
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
8,21
Raportul bun al activelor
6,64
Rata de poziționare în numerar
2,94
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
1,3 %
Rentabilitatea vânzărilor
1,8 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,65
Raportul cifrelor de afaceri
3,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 830 639
Venituri din vânzări
150 464 322
Costul vânzărilor
122 384 523
Profit brut (pierdere brută)
28 079 799
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
6 248 696
Profit brut (pierdere brută)
28 079 799
Alte venituri din activitatea operațională
4 007 360
Cheltuieli de distribuire
813
Cheltuieli administrative
21 967 401
Alte cheltuieli din activitatea operațională
3 870 249
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
3 210 660
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
6 248 696
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-3 038 036
Cheltuieli privind impozitul pe venit
380 021
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
227 986 617
Total active imobilizate
124 291 694
Imobilizări necorporale
357 922
Mijloace fixe
123 718 008
Avansuri acordate pe termen lung
215 224
Alte active imobilizate
540
Total active circulante
103 694 923
Materiale
735 803
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
29 361
Creanțe comerciale
46 674 791
Avansuri acordate curente
2 452 472
Creanțe ale bugetului
3 614 835
Creanțe ale personalului
198 949
Alte creanțe curente
9 332 349
Numerar în casierie și la conturile curente
37 166 090
Alte active circulante
3 490 273
Total Pasiv
227 986 617
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
12 627 379
Datorii comerciale
4 514 414
Avansuri primite curente
1
Datorii față de personal
423
Datorii privind asigurările sociale și medicale
2 629
Datorii față de buget
21 407
Provizioane curente
8 088 486
Alte datorii curente
19
Total capital propriu
215 359 238
Capital social
116 790 219
Capital suplimentar
0
Rezerve
94 799 362
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
939 018
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 830 639

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.