Î.S. Vamservinform

Activitate principalaCentrul de calcul și informare care furnizează servicii pentru serviciile vamale
Zonă economicăM 74
Componenta de stat100 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. Petricani 21/3, mun. Chisinau
Contact (site / email)vsi.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
6,4
Bun
Lichiditate
5,5
 
Raportul curent
6,2
 
Raportul bun al activelor
5,7
 
Rata de poziționare în numerar
4,8
 
Rentabilitatea
5,7
 
Rentabilitatea activelor
5,6
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,5
 
Rentabilitatea vânzărilor
5,8
 
Pârghie
8,5
 
Datorii totale către total active
9,3
 
Raportul Datorie-EBITDA
7,6
 
Activitate
5,4
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
6,4
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,5
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
3,35
Raportul bun al activelor
2,37
Rata de poziționare în numerar
1,49
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
4,0 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
4,4 %
Rentabilitatea vânzărilor
6,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,2 %
Raportul Datorie-EBITDA
4,1 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,33
Raportul cifrelor de afaceri
14,19
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 267 194
Venituri din vânzări
35 455 136
Costul vânzărilor
21 320 212
Profit brut (pierdere brută)
14 134 924
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
3 124 041
Profit brut (pierdere brută)
14 134 924
Alte venituri din activitatea operațională
152 016
Cheltuieli de distribuire
54 457
Cheltuieli administrative
10 196 154
Alte cheltuieli din activitatea operațională
912 288
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
3 128 996
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
3 124 041
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
4 955
Cheltuieli privind impozitul pe venit
861 802
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
56 638 135
Total active imobilizate
47 155 930
Imobilizări necorporale
2 680 276
Imobilizări corporale în curs de execuție
32 708
Terenuri
11 633 891
Mijloace fixe
32 809 055
Total active circulante
9 482 205
Materiale
151 139
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
242 434
Mărfuri
212 439
Creanțe comerciale
2 498 750
Avansuri acordate curente
193 650
Creanțe ale bugetului
493 008
Creanțe ale personalului
285 084
Alte creanțe curente
1 084 712
Numerar în casierie și la conturile curente
4 224 282
Alte active circulante
96 707
Total Pasiv
54 544 637
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
2 834 538
Datorii comerciale
573 740
Avansuri primite curente
289 388
Datorii față de personal
1 213 872
Datorii privind asigurările sociale și medicale
69 310
Datorii față de buget
558 610
Alte datorii curente
129 618
Total capital propriu
51 710 099
Capital social
43 534 106
Rezerve
7 311 366
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
3 000
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-1 405 567
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 267 194

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.