S.A. Drumuri Ialoveni

Activitate principalaLucrări de construcții de drumuri și autostrăzi
Zonă economicăF 43
Componenta de stat
Număr de angajati100-249
Adresastr. Chilia 2A or. Ialoveni
Contact (site / email)drumuri.ialoveni@gmail.com
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
5,9
Bun
Lichiditate
3,6
 
Raportul curent
5,4
 
Raportul bun al activelor
3,2
 
Rata de poziționare în numerar
2,3
 
Rentabilitatea
5,6
 
Rentabilitatea activelor
5,8
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,5
 
Rentabilitatea vânzărilor
5,6
 
Pârghie
8,6
 
Datorii totale către total active
9,2
 
Raportul Datorie-EBITDA
8,1
 
Activitate
4,7
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,1
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,4
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,84
Raportul bun al activelor
0,35
Rata de poziționare în numerar
0,18
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,4 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,5 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
74,6 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,38
Raportul cifrelor de afaceri
16,66
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
240 326
Venituri din vânzări
48 158 161
Costul vânzărilor
43 664 455
Profit brut (pierdere brută)
4 493 706
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
288 665
Profit brut (pierdere brută)
4 493 706
Alte venituri din activitatea operațională
1 917 708
Cheltuieli de distribuire
5 000
Cheltuieli administrative
4 216 633
Alte cheltuieli din activitatea operațională
1 901 116
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
240 326
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
288 665
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-48 339
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
61 947 826
Total active imobilizate
30 778 473
Imobilizări necorporale
183 646
Imobilizări corporale în curs de execuție
30 500
Mijloace fixe
30 505 078
Active biologice imobilizate
59 249
Total active circulante
31 169 353
Materiale
7 356 597
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
93 102
Producția în curs de execuție și produse
15 150 128
Creanțe comerciale
2 891 459
Avansuri acordate curente
323 774
Creanțe ale bugetului
61 299
Creanțe ale personalului
298 864
Alte creanțe curente
1 137 017
Numerar în casierie și la conturile curente
2 992 455
Alte active circulante
864 658
Total Pasiv
61 947 826
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
16 924 706
Datorii comerciale
14 486 744
Avansuri primite curente
38 015
Datorii față de personal
1 674 175
Datorii privind asigurările sociale și medicale
389 724
Datorii față de buget
156 661
Datorii față de proprietari
253
Alte datorii curente
179 134
Total capital propriu
45 023 120
Capital social
37 794 395
Capital suplimentar
6 109 340
Rezerve
2 985 395
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
316 807
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-2 423 142
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
240 325

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.