Î.S. Combinatul Poligrafic

Activitate principalaPoligrafie și servicii de tipărire
Zonă economicăC 18
Componenta de stat100 %
Număr de angajati100-249
Adresastr. P. Movila 35, mun. Chisinau
Contact (site / email)poligrafic.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
7,3
Foarte bun
Lichiditate
8,3
 
Raportul curent
9,4
 
Raportul bun al activelor
8,3
 
Rata de poziționare în numerar
7,1
 
Rentabilitatea
7,1
 
Rentabilitatea activelor
7,4
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,5
 
Rentabilitatea vânzărilor
7,1
 
Pârghie
9,6
 
Datorii totale către total active
9,4
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,7
 
Activitate
2,8
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,0
 
Raportul cifrelor de afaceri
2,6
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
8,43
Raportul bun al activelor
5,11
Rata de poziționare în numerar
2,52
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
1,8 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
2,0 %
Rentabilitatea vânzărilor
2,0 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
10,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,59
Raportul cifrelor de afaceri
4,57
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 230 330
Venituri din vânzări
60 705 360
Costul vânzărilor
48 357 980
Profit brut (pierdere brută)
12 347 380
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 788 450
Profit brut (pierdere brută)
12 347 380
Alte venituri din activitatea operațională
459 860
Cheltuieli de distribuire
869 300
Cheltuieli administrative
9 875 700
Alte cheltuieli din activitatea operațională
273 800
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 806 050
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 788 450
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
17 600
Cheltuieli privind impozitul pe venit
575 720
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
67 152 420
Total active imobilizate
23 916 720
Imobilizări necorporale
121 970
Mijloace fixe
23 450 160
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
326 400
Alte active imobilizate
18 190
Total active circulante
43 235 700
Materiale
8 804 000
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
75 180
Producția în curs de execuție și produse
3 993 140
Mărfuri
3 263 160
Creanțe comerciale
13 297 900
Avansuri acordate curente
106 460
Creanțe ale bugetului
60 290
Alte creanțe curente
704 500
Numerar în casierie și la conturile curente
12 923 650
Alte active circulante
7 420
Total Pasiv
67 152 420
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
5 128 000
Datorii comerciale
1 077 890
Avansuri primite curente
242 570
Datorii față de personal
1 471 580
Datorii privind asigurările sociale și medicale
610 740
Datorii față de buget
1 054 320
Provizioane curente
483 000
Alte datorii curente
187 900
Total capital propriu
62 024 420
Capital social
42 355 380
Rezerve
18 438 710
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 230 330

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.