Î.S. Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice

Activitate principalaCentrul pentru controlul calității producției alcoolice
Zonă economicăM 71
Componenta de stat100 %
Număr de angajati50-99
Adresastr. Grenoble 128, or. Codru, mun. Chisinau
Contact (site / email)cnvcpa.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
7,6
Foarte bun
Lichiditate
7,6
 
Raportul curent
10,0
 
Raportul bun al activelor
7,4
 
Rata de poziționare în numerar
5,3
 
Rentabilitatea
8,5
 
Rentabilitatea activelor
8,2
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,2
 
Rentabilitatea vânzărilor
9,3
 
Pârghie
9,7
 
Datorii totale către total active
9,6
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,9
 
Activitate
3,3
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,0
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,6
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
30,56
Raportul bun al activelor
3,61
Rata de poziționare în numerar
2,02
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
4,9 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
4,9 %
Rentabilitatea vânzărilor
15,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,77
Raportul cifrelor de afaceri
14,42
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 665 377
Venituri din vânzări
9 894 437
Costul vânzărilor
6 609 426
Profit brut (pierdere brută)
3 285 011
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
549 515
Profit brut (pierdere brută)
3 285 011
Alte venituri din activitatea operațională
917 703
Cheltuieli de distribuire
7 902
Cheltuieli administrative
3 643 310
Alte cheltuieli din activitatea operațională
1 987
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 761 233
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
549 515
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
1 211 718
Cheltuieli privind impozitul pe venit
95 856
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
34 222 493
Total active imobilizate
21 003 708
Imobilizări necorporale
1 118 522
Terenuri
31 404
Mijloace fixe
19 761 167
Investiții imobiliare
92 615
Total active circulante
13 218 785
Materiale
109 618
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
148 465
Creanțe comerciale
686 182
Avansuri acordate curente
6 749
Creanțe ale bugetului
112 760
Alte creanțe curente
1 415
Numerar în casierie și la conturile curente
873 445
Investitii financiare curente in parti afiliate
11 250 000
Alte active circulante
30 151
Total Pasiv
34 222 493
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
432 556
Datorii comerciale
22 736
Avansuri primite curente
175 320
Datorii privind asigurările sociale și medicale
84 913
Datorii față de buget
149 587
Total capital propriu
33 789 937
Capital social
20 128 719
Capital suplimentar
9 558 892
Rezerve
2 436 949
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 665 377

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.