Î.S. Mecagro

Activitate principalaDezvoltarea politicilor pentru sectorul agricol, comerțul cu echipamente agricole
Zonă economicăA 01
Componenta de stat100 %
Număr de angajati190
Adresastr. Miron Costin 7, mun. Chisinau
Contact (site / email)mecagro.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
4,4
Mediocru
Lichiditate
8,1
 
Raportul curent
10,0
 
Raportul bun al activelor
7,1
 
Rata de poziționare în numerar
7,2
 
Rentabilitatea
7,1
 
Rentabilitatea activelor
6,3
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,5
 
Rentabilitatea vânzărilor
7,8
 
Pârghie
0,2
 
Datorii totale către total active
0,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
0,4
 
Activitate
2,6
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,7
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,5
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
35,78
Raportul bun al activelor
2,25
Rata de poziționare în numerar
1,57
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,9 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,0 %
Rentabilitatea vânzărilor
3,9 %
Pârghie
Datorii totale către total active
83,3 %
Raportul Datorie-EBITDA
8 038,2 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,27
Raportul cifrelor de afaceri
13,84
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 605 656
Venituri din vânzări
66 635 802
Costul vânzărilor
53 082 882
Profit brut (pierdere brută)
13 552 920
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
3 422 393
Profit brut (pierdere brută)
13 552 920
Alte venituri din activitatea operațională
100 607
Cheltuieli de distribuire
4 102 527
Cheltuieli administrative
5 880 246
Alte cheltuieli din activitatea operațională
248 361
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
3 102 547
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
3 422 393
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-319 846
Cheltuieli privind impozitul pe venit
496 891
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
299 516 196
Total active imobilizate
44 930 559
Imobilizări necorporale
41 061
Imobilizări corporale în curs de execuție
320 025
Mijloace fixe
15 608 405
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
31 390
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
2 700
Creanțe pe termen lung
28 926 978
Total active circulante
254 585 637
Materiale
14 523 128
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
529 450
Producția în curs de execuție și produse
21 272 644
Mărfuri
158 930 308
Creanțe comerciale
4 814 065
Avansuri acordate curente
107 607
Creanțe ale bugetului
49 697
Creanțe ale personalului
99 761
Alte creanțe curente
35 356 229
Numerar în casierie și la conturile curente
11 161 828
Investitii financiare curente in parti afiliate
800 000
Alte active circulante
6 940 920
Total Pasiv
299 516 196
Total datorii pe termen lung
249 307 874
Alte datorii pe termen lung
249 307 874
Total datorii curente
7 115 263
Datorii comerciale
3 805 709
Avansuri primite curente
1 224 764
Datorii față de personal
1 316 801
Datorii privind asigurările sociale și medicale
565 813
Datorii față de buget
121 795
Alte datorii curente
80 381
Total capital propriu
43 093 059
Capital social
30 998 657
Capital suplimentar
425 676
Rezerve
581 558
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-20 033
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
8 501 545
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 605 656

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.