Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare

Activitate principalaActivități de testare și analiză tehnică
Zonă economicăM 71
Componenta de stat
Număr de angajati100-249
Adresastr. Muncesti 162 a, mun. Chisinau
Contact (site / email)cmac.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
5,1
Mediu
Lichiditate
4,1
 
Raportul curent
4,5
 
Raportul bun al activelor
3,6
 
Rata de poziționare în numerar
4,2
 
Rentabilitatea
7,9
 
Rentabilitatea activelor
7,8
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,8
 
Rentabilitatea vânzărilor
7,9
 
Pârghie
2,0
 
Datorii totale către total active
0,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
3,8
 
Activitate
7,6
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
8,1
 
Raportul cifrelor de afaceri
7,1
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,32
Raportul bun al activelor
0,72
Rata de poziționare în numerar
0,58
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
2,7 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,9 %
Rentabilitatea vânzărilor
4,1 %
Pârghie
Datorii totale către total active
40,6 %
Raportul Datorie-EBITDA
1 494,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
15,09
Raportul cifrelor de afaceri
33,18
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 145 819
Venituri din vânzări
27 791 985
Costul vânzărilor
20 458 875
Profit brut (pierdere brută)
7 333 110
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 091 166
Profit brut (pierdere brută)
7 333 110
Alte venituri din activitatea operațională
182 983
Cheltuieli de distribuire
56 135
Cheltuieli administrative
6 017 515
Alte cheltuieli din activitatea operațională
351 277
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 145 819
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 091 166
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
54 653
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
42 160 178
Total active imobilizate
34 494 155
Imobilizări necorporale
576 977
Imobilizări corporale în curs de execuție
1 149 645
Mijloace fixe
32 649 144
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
15 000
Alte active imobilizate
103 389
Total active circulante
7 666 023
Materiale
949 636
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
303 103
Creanțe comerciale
837 649
Avansuri acordate curente
1 009 742
Creanțe ale bugetului
762 746
Creanțe ale personalului
92 429
Alte creanțe curente
152 804
Numerar în casierie și la conturile curente
3 374 129
Alte active circulante
183 785
Total Pasiv
42 160 178
Total datorii pe termen lung
17 050 785
Alte datorii pe termen lung
17 050 785
Total datorii curente
5 824 480
Datorii comerciale
291 611
Avansuri primite curente
3 914 477
Datorii față de personal
974 035
Datorii privind asigurările sociale și medicale
254 007
Datorii față de buget
322 133
Alte datorii curente
68 217
Total capital propriu
19 284 913
Capital social
20 837 001
Capital suplimentar
103 066
Rezerve
9 944 676
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
13 298
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-12 758 947
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 145 819

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.