Î.S. Administraţia de stat a drumurilor

Activitate principalaÎntreținerea drumurilor naționale
Zonă economicăF 42
Componenta de stat100 %
Număr de angajati50-99
Adresastr. Bucuriei 12a, mun. Chisinau
Contact (site / email)asd.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
3,3
Mediocru
Lichiditate
5,1
 
Raportul curent
4,7
 
Raportul bun al activelor
4,9
 
Rata de poziționare în numerar
5,7
 
Rentabilitatea
6,1
 
Rentabilitatea activelor
5,1
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,0
 
Rentabilitatea vânzărilor
7,6
 
Pârghie
0,6
 
Datorii totale către total active
1,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
0,0
 
Activitate
1,6
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,1
 
Raportul cifrelor de afaceri
2,1
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
2,08
Raportul bun al activelor
2,05
Rata de poziționare în numerar
1,97
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,0 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,0 %
Rentabilitatea vânzărilor
2,1 %
Pârghie
Datorii totale către total active
20,9 %
Raportul Datorie-EBITDA
130 419,7 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,31
Raportul cifrelor de afaceri
4,20
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
930 014
Venituri din vânzări
41 862 953
Costul vânzărilor
86 197
Profit brut (pierdere brută)
41 776 756
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-586 506 017
Profit brut (pierdere brută)
41 776 756
Alte venituri din activitatea operațională
1 817 550
Cheltuieli de distribuire
629 075 568
Alte cheltuieli din activitatea operațională
1 024 755
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 448 296
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-586 506 017
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
587 954 313
Cheltuieli privind impozitul pe venit
518 282
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
9 019 819 701
Total active imobilizate
8 759 331 451
Imobilizări necorporale
84 130
Imobilizări corporale în curs de execuție
1 549 110 887
Terenuri
9 694 073
Mijloace fixe
6 593 644 462
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
188 400
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
197 000
Avansuri acordate pe termen lung
606 251 938
Alte active imobilizate
160 561
Total active circulante
260 488 250
Materiale
117 529
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
440 848
Creanțe comerciale
277 257
Creanțe ale părților afiliate
9 681 168
Avansuri acordate curente
65 576
Creanțe ale bugetului
462 945
Creanțe ale personalului
1 335
Alte creanțe curente
2 275 308
Numerar în casierie și la conturile curente
246 979 019
Alte active circulante
187 265
Total Pasiv
9 019 819 701
Total datorii pe termen lung
1 884 570 250
Alte datorii pe termen lung
1 884 570 250
Total datorii curente
125 311 956
Datorii comerciale
108 168 256
Datorii față de părți afiliate
10 007 331
Avansuri primite curente
102 241
Datorii față de personal
29 225
Datorii față de buget
4 528
Venituri anticipate curente
2 707 839
Alte datorii curente
4 292 536
Total capital propriu
7 009 937 495
Capital social
17 082 652
Capital suplimentar
398 786 646
Rezerve
6 593 138 183
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
930 014

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.