Î.S. Servicii Pază

Activitate principalaServicii de securitate
Zonă economicăN 80
Componenta de stat100 %
Număr de angajati1000-4999
Adresastr. Motropolit Varlaam 79, mun. Chisinau
Contact (site / email)serviciipaza.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
6,6
Bun
Lichiditate
5,9
 
Raportul curent
6,8
 
Raportul bun al activelor
5,9
 
Rata de poziționare în numerar
4,9
 
Rentabilitatea
7,1
 
Rentabilitatea activelor
7,6
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,9
 
Rentabilitatea vânzărilor
6,7
 
Pârghie
8,4
 
Datorii totale către total active
7,8
 
Raportul Datorie-EBITDA
8,9
 
Activitate
4,0
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,7
 
Raportul cifrelor de afaceri
3,3
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
3,41
Raportul bun al activelor
2,10
Rata de poziționare în numerar
0,88
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
1,8 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
2,2 %
Rentabilitatea vânzărilor
1,2 %
Pârghie
Datorii totale către total active
1,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
37,6 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,59
Raportul cifrelor de afaceri
7,10
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 690 209
Venituri din vânzări
141 080 424
Costul vânzărilor
106 796 120
Profit brut (pierdere brută)
34 284 304
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
3 258 511
Profit brut (pierdere brută)
34 284 304
Alte venituri din activitatea operațională
1 856 089
Cheltuieli de distribuire
836 241
Cheltuieli administrative
31 044 397
Alte cheltuieli din activitatea operațională
1 001 244
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
2 386 150
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
3 258 511
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-872 361
Cheltuieli privind impozitul pe venit
695 941
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
93 582 397
Total active imobilizate
38 024 828
Imobilizări necorporale
1 951 415
Imobilizări corporale în curs de execuție
486 564
Terenuri
1 070 179
Mijloace fixe
34 516 670
Total active circulante
55 557 569
Materiale
11 669 110
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
3 847 897
Producția în curs de execuție și produse
1 158
Creanțe comerciale
19 859 906
Avansuri acordate curente
462 861
Creanțe ale bugetului
1 867 967
Creanțe ale personalului
1 557 111
Alte creanțe curente
1 069 558
Numerar în casierie și la conturile curente
14 316 413
Alte active circulante
905 588
Total Pasiv
93 582 397
Total datorii pe termen lung
21 205
Alte datorii pe termen lung
21 205
Total datorii curente
16 307 818
Datorii comerciale
757 582
Avansuri primite curente
4 720 735
Datorii față de personal
6 617 640
Datorii privind asigurările sociale și medicale
1 610 964
Datorii față de buget
1 722 206
Venituri anticipate curente
1 662
Provizioane curente
81
Alte datorii curente
876 948
Total capital propriu
77 253 374
Capital social
75 362 969
Rezerve
2 399 173
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-519 088
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-1 679 889
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 690 209

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.