Î.S. Moldaeroservice

Activitate principalaFurnizor de servicii de aviație
Zonă economicăH 51
Componenta de stat100 %
Număr de angajati
Adresabd. Dacia 80/7, mun. Chisinau
Contact (site / email)moldaero@gmail.com
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
4,0
Mediocru
Lichiditate
3,0
 
Raportul curent
4,1
 
Raportul bun al activelor
3,3
 
Rata de poziționare în numerar
1,6
 
Rentabilitatea
4,1
 
Rentabilitatea activelor
4,1
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
4,4
 
Rentabilitatea vânzărilor
4,0
 
Pârghie
3,6
 
Datorii totale către total active
4,7
 
Raportul Datorie-EBITDA
2,5
 
Activitate
5,9
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
9,5
 
Raportul cifrelor de afaceri
2,3
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,07
Raportul bun al activelor
0,71
Rata de poziționare în numerar
0,13
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
0,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
0,3 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,8 %
Pârghie
Datorii totale către total active
19,9 %
Raportul Datorie-EBITDA
6 046,3 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
24,78
Raportul cifrelor de afaceri
2,82
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
85 512
Venituri din vânzări
9 790 086
Costul vânzărilor
6 840 120
Profit brut (pierdere brută)
2 949 966
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-51 534
Profit brut (pierdere brută)
2 949 966
Alte venituri din activitatea operațională
489 027
Cheltuieli de distribuire
1 624
Cheltuieli administrative
2 829 117
Alte cheltuieli din activitatea operațională
659 786
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
133 880
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-51 534
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
185 414
Cheltuieli privind impozitul pe venit
48 368
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
40 652 303
Total active imobilizate
34 262 236
Imobilizări necorporale
9 611
Imobilizări corporale în curs de execuție
46 159
Terenuri
7 972 193
Mijloace fixe
26 234 273
Total active circulante
6 390 067
Materiale
470 349
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
334 259
Mărfuri
506 460
Creanțe comerciale
3 456 831
Creanțe ale părților afiliate
8 924
Avansuri acordate curente
401 638
Creanțe ale bugetului
177 338
Creanțe ale personalului
141 315
Numerar în casierie și la conturile curente
790 146
Alte active circulante
102 807
Total Pasiv
40 652 303
Total datorii pe termen lung
7 972 193
Alte datorii pe termen lung
7 972 193
Total datorii curente
5 995 024
Datorii comerciale
2 436 028
Avansuri primite curente
469 573
Datorii față de personal
357 719
Datorii privind asigurările sociale și medicale
15 726
Datorii față de buget
2 593 353
Alte datorii curente
122 625
Total capital propriu
26 685 086
Capital social
30 773 626
Rezerve
8 947 687
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
6 102 570
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-19 224 309
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
85 512

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.