S.A. Reţelele Electrice de Distribuţie Nord Vest

Activitate principalaDistribuția electrică în partea de nord-vest a țării
Zonă economicăD 35
Componenta de stat100 %
Număr de angajati500-999
Adresaor. Donduseni
Contact (site / email)
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
2,9
Slab
Lichiditate
1,2
 
Raportul curent
2,3
 
Raportul bun al activelor
1,3
 
Rata de poziționare în numerar
0,1
 
Rentabilitatea
1,7
 
Rentabilitatea activelor
1,5
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
1,7
 
Rentabilitatea vânzărilor
1,8
 
Pârghie
4,0
 
Datorii totale către total active
4,3
 
Raportul Datorie-EBITDA
3,7
 
Activitate
4,8
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,8
 
Raportul cifrelor de afaceri
4,8
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,34
Raportul bun al activelor
0,12
Rata de poziționare în numerar
0,00
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-12,7 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-24,8 %
Rentabilitatea vânzărilor
-14,8 %
Pârghie
Datorii totale către total active
6,8 %
Raportul Datorie-EBITDA
-51,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-2,83
Raportul cifrelor de afaceri
16,53
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-62 298 017
Venituri din vânzări
418 927 868
Costul vânzărilor
438 285 437
Profit brut (pierdere brută)
-19 357 569
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-65 009 731
Profit brut (pierdere brută)
-19 357 569
Alte venituri din activitatea operațională
1 981 027
Cheltuieli de distribuire
24 128 726
Cheltuieli administrative
16 830 391
Alte cheltuieli din activitatea operațională
6 674 072
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-62 298 017
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-65 009 731
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
2 711 714
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
490 152 347
Total active imobilizate
412 732 173
Imobilizări necorporale
7 320 377
Imobilizări corporale în curs de execuție
7 196 402
Mijloace fixe
339 009 798
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
217 575
Alte active imobilizate
58 988 021
Total active circulante
77 420 174
Materiale
35 980 300
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
3 050 425
Producția în curs de execuție și produse
2 569
Creanțe comerciale
25 343 950
Avansuri acordate curente
200 261
Creanțe ale bugetului
319 371
Creanțe ale personalului
125 011
Alte creanțe curente
6 712 263
Numerar în casierie și la conturile curente
565 785
Alte active circulante
5 120 239
Total Pasiv
490 152 347
Total datorii pe termen lung
13 328 000
Credite bancare pe termen lung
13 328 000
Total datorii curente
225 201 368
Credite bancare pe termen scurt
20 004 000
Datorii comerciale
193 491 414
Avansuri primite curente
410 865
Datorii față de personal
4 996 440
Datorii privind asigurările sociale și medicale
1 393 470
Datorii față de buget
4 619 395
Venituri anticipate curente
186 543
Alte datorii curente
99 241
Total capital propriu
251 622 979
Capital social
100 173 696
Capital suplimentar
156 972 984
Rezerve
64 944 015
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-66 526
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-8 103 173
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-62 298 017

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.