Î.S. CRIA

Activitate principalaEducație în domeniul transporturilor
Zonă economicăP 85
Componenta de stat
Număr de angajati20-49
Adresastr. Sf. Vineri 16, mun. Chisinau
Contact (site / email)
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
2,5
Slab
Lichiditate
0,4
 
Raportul curent
1,1
 
Raportul bun al activelor
0,0
 
Rata de poziționare în numerar
0,0
 
Rentabilitatea
1,5
 
Rentabilitatea activelor
2,3
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
3,2
 
Rentabilitatea vânzărilor
0,0
 
Pârghie
6,3
 
Datorii totale către total active
8,1
 
Raportul Datorie-EBITDA
4,5
 
Activitate
0,9
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,8
 
Raportul cifrelor de afaceri
0,0
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,10
Raportul bun al activelor
0,00
Rata de poziționare în numerar
0,00
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-2,7 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-2,9 %
Rentabilitatea vânzărilor
-73,2 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,8 %
Raportul Datorie-EBITDA
-28,8 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-0,48
Raportul cifrelor de afaceri
0,00
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-787 685
Venituri din vânzări
805 775
Costul vânzărilor
113 500
Profit brut (pierdere brută)
692 275
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-787 685
Profit brut (pierdere brută)
692 275
Alte venituri din activitatea operațională
270 541
Cheltuieli administrative
1 750 501
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-787 685
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-787 685
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
29 058 182
Total active imobilizate
28 877 399
Imobilizări necorporale
3 394
Terenuri
25 479 100
Mijloace fixe
3 185 140
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
53 600
Avansuri acordate pe termen lung
156 165
Total active circulante
180 783
Materiale
36 579
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
7 407
Creanțe ale bugetului
1 230
Creanțe ale personalului
8 262
Alte creanțe curente
127 200
Numerar în casierie și la conturile curente
105
Total Pasiv
29 058 182
Total datorii pe termen lung
160 480
Alte datorii pe termen lung
160 480
Total datorii curente
1 852 236
Datorii față de personal
1 074 282
Datorii privind asigurările sociale și medicale
604 360
Datorii față de buget
107 434
Alte datorii curente
66 160
Total capital propriu
27 045 466
Capital social
3 093 700
Capital suplimentar
25 479 100
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-55 379
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-684 270
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-787 685

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.