Î.S. Dumbrava Vest

Activitate principalaAgricultură
Zonă economicăA 01
Componenta de stat
Număr de angajati10-19
Adresastr. Uzinelor 209/1, mun. Chisinau
Contact (site / email)dumbrava-vest@mail.ru
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
3,4
Mediocru
Lichiditate
2,3
 
Raportul curent
4,2
 
Raportul bun al activelor
2,7
 
Rata de poziționare în numerar
0,2
 
Rentabilitatea
4,2
 
Rentabilitatea activelor
4,2
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
4,3
 
Rentabilitatea vânzărilor
4,1
 
Pârghie
4,1
 
Datorii totale către total active
5,8
 
Raportul Datorie-EBITDA
2,3
 
Activitate
2,8
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,6
 
Raportul cifrelor de afaceri
1,0
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
1,20
Raportul bun al activelor
0,32
Rata de poziționare în numerar
0,00
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-0,4 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-0,8 %
Rentabilitatea vânzărilor
-0,8 %
Pârghie
Datorii totale către total active
3,2 %
Raportul Datorie-EBITDA
-739,7 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,85
Raportul cifrelor de afaceri
1,74
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-3 055
Venituri din vânzări
191 116
Costul vânzărilor
86 727
Profit brut (pierdere brută)
104 389
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-3 126
Profit brut (pierdere brută)
104 389
Alte venituri din activitatea operațională
173 706
Cheltuieli administrative
279 520
Alte cheltuieli din activitatea operațională
8 701
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-3 126
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-3 126
Cheltuieli privind impozitul pe venit
-71
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
723 964
Total active imobilizate
314 241
Mijloace fixe
314 241
Total active circulante
409 723
Producția în curs de execuție și produse
296 240
Creanțe comerciale
110 141
Creanțe ale bugetului
2 955
Numerar în casierie și la conturile curente
157
Alte active circulante
230
Total Pasiv
723 964
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
342 613
Datorii comerciale
226 339
Datorii față de personal
79 831
Datorii privind asigurările sociale și medicale
12 714
Datorii față de buget
605
Alte datorii curente
23 124
Total capital propriu
381 351
Capital social
515 785
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
10 975
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-142 212
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-3 197

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.