Î.S. Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio

Activitate principalaFurnizează frecvențe radio pentru companiile de radio
Zonă economicăJ 61
Componenta de stat100 %
Număr de angajati
Adresastr. Drumul Viilor 28/2, mun. Chisinau
Contact (site / email)cnfr.md
Linkul către situația financiară
Evaluarea durabilității financiare
8,5
Excelent
Lichiditate
8,8
 
Raportul curent
10,0
 
Raportul bun al activelor
8,1
 
Rata de poziționare în numerar
8,1
 
Rentabilitatea
9,9
 
Rentabilitatea activelor
10,0
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,6
 
Rentabilitatea vânzărilor
10,0
 
Pârghie
10,0
 
Datorii totale către total active
10,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
 
Activitate
4,2
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,7
 
Raportul cifrelor de afaceri
6,7
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
38,08
Raportul bun al activelor
15,01
Rata de poziționare în numerar
14,32
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
24,9 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
25,3 %
Rentabilitatea vânzărilor
53,1 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,67
Raportul cifrelor de afaceri
35,72
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
26 998 290
Venituri din vânzări
50 867 440
Costul vânzărilor
18 074 870
Profit brut (pierdere brută)
32 792 570
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
25 912 970
Profit brut (pierdere brută)
32 792 570
Alte venituri din activitatea operațională
9 500
Cheltuieli de distribuire
110 350
Cheltuieli administrative
5 792 760
Alte cheltuieli din activitatea operațională
985 980
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
30 807 220
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
25 912 970
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
4 894 240
Cheltuieli privind impozitul pe venit
3 808 930
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
108 564 370
Total active imobilizate
30 485 360
Imobilizări necorporale
37 770
Imobilizări corporale în curs de execuție
10 148 160
Terenuri
9 851 600
Mijloace fixe
9 221 750
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
540
Alte active imobilizate
1 225 540
Total active circulante
78 079 010
Materiale
15 210
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
79 300
Creanțe comerciale
1 424 180
Avansuri acordate curente
5 613 920
Creanțe ale bugetului
698 380
Alte creanțe curente
225 490
Numerar în casierie și la conturile curente
29 356 730
Investitii financiare curente in parti afiliate
39 929 450
Alte active circulante
736 350
Total Pasiv
108 564 370
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
2 050 630
Datorii comerciale
40 430
Avansuri primite curente
182 750
Datorii față de personal
40
Datorii față de buget
1 825 940
Alte datorii curente
1 470
Total capital propriu
106 513 740
Capital social
54 250 210
Capital suplimentar
4 176 400
Rezerve
21 260 670
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-171 830
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
26 998 290

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.