S.A. Tutun-CTC

Activitate principalaProducător de țigări
Zonă economicăC 12
Componenta de stat90,81 %
Număr de angajati500-999
Adresastr.Ismail 116, MD-2023 mun.Chişinău
Contact (site / email)vezi linkul 1 
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
6,9
Bun
Lichiditate
6,2
 
Raportul curent
9,7
 
Raportul bun al activelor
7,1
 
Rata de poziționare în numerar
1,8
 
Rentabilitatea
8,6
 
Rentabilitatea activelor
8,3
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,3
 
Rentabilitatea vânzărilor
9,4
 
Pârghie
9,7
 
Datorii totale către total active
9,5
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,8
 
Activitate
1,5
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,5
 
Raportul cifrelor de afaceri
1,4
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
9,19
Raportul bun al activelor
3,31
Rata de poziționare în numerar
0,14
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
3,7 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
4,0 %
Rentabilitatea vânzărilor
10,5 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
Raportul Datorie-EBITDA
1,5 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,57
Raportul cifrelor de afaceri
1,48
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
14 897 365
Venituri din vânzări
140 392 284
Costul vânzărilor
99 765 733
Profit brut (pierdere brută)
40 626 551
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
16 928 222
Profit brut (pierdere brută)
40 626 551
Alte venituri din activitatea operațională
825 006
Cheltuieli de distribuire
5 519 784
Cheltuieli administrative
12 576 264
Alte cheltuieli din activitatea operațională
6 427 287
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
17 434 952
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
16 928 222
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
506 730
Cheltuieli privind impozitul pe venit
2 537 587
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
403 213 406
Total active imobilizate
127 309 429
Imobilizări necorporale
197 140
Imobilizări corporale în curs de execuție
2 726 553
Terenuri
4 343
Mijloace fixe
123 018 292
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
1 272 100
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
79 602
Alte active imobilizate
11 399
Total active circulante
275 903 977
Materiale
137 568 196
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
1 623 231
Producția în curs de execuție și produse
17 514 763
Mărfuri
9 424 276
Creanțe comerciale
95 089 711
Avansuri acordate curente
187 315
Creanțe ale bugetului
123 492
Creanțe ale personalului
8 351
Alte creanțe curente
9 974 967
Numerar în casierie și la conturile curente
4 188 257
Alte active circulante
201 418
Total Pasiv
403 213 406
Total datorii curente
30 027 222
Datorii comerciale
9 831 508
Avansuri primite curente
7 792 376
Datorii față de personal
1 921 229
Datorii privind asigurările sociale și medicale
999 908
Datorii față de buget
9 202 157
Venituri anticipate curente
16 972
Datorii față de proprietari
182 342
Alte datorii curente
80 730
Total capital propriu
373 186 184
Capital social
111 820 414
Capital suplimentar
246 802 042
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
14 897 365
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-333 637

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.