S.A. Moldtelecom

Activitate principalaServicii de telecomunicatii si telefonie
Zonă economicăJ 61
Componenta de stat100 %
Număr de angajati1000-4999
Adresabd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 10, MD 2001, Chişinău,
Contact (site / email)moldtelecom.md
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
5,5
Mediu
Lichiditate
0,4
 
Raportul curent
0,8
 
Raportul bun al activelor
0,3
 
Rata de poziționare în numerar
0,0
 
Rentabilitatea
9,5
 
Rentabilitatea activelor
9,4
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
8,6
 
Rentabilitatea vânzărilor
10,0
 
Pârghie
5,9
 
Datorii totale către total active
1,8
 
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
 
Activitate
6,2
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,6
 
Raportul cifrelor de afaceri
8,8
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
0,07
Raportul bun al activelor
0,02
Rata de poziționare în numerar
0,00
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
7,0 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
20,6 %
Pârghie
Datorii totale către total active
25,8 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-1,43
Raportul cifrelor de afaceri
67,16
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
102 856 625
Venituri din vânzări
498 817 021
Costul vânzărilor
395 960 396
Profit brut (pierdere brută)
102 856 625
Profit brut (pierdere brută)
102 856 625
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
1 466 467 715
Total active imobilizate
1 438 129 065
Imobilizări necorporale
24 091 828
Imobilizări corporale în curs de execuție
1 413 899 489
Alte active imobilizate
137 748
Total active circulante
28 338 650
Mărfuri
20 327 005
Creanțe comerciale
7 427 730
Numerar în casierie și la conturile curente
20 522
Investitii financiare curente in parti afiliate
286 398
Alte active circulante
276 995
Total Pasiv
1 466 467 715
Total datorii pe termen lung
0
Total datorii curente
378 097 163
Datorii curente
349 758 513
Alte datorii curente
28 338 650
Total capital propriu
1 088 370 552
Capital social
1 088 370 552

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.