Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova
EN
RO
RU
iDaca două sau mai multe companii obțin același punctaj, ele împart aceeași poziție în clasament. Spre exemplu, pot fi doi sau mai mulți învingători sau două medalii de bronz.

Imobilizări necorporale

Poziție
Denumire
Valoare
 
1.
Î.S. „Moldelectrica”
32 957 316
2.
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
18 635 803
3.
S.A. „Moldtelecom”
15 554 361
4.
S.A. „Moldovagaz”
12 156 502
5.
S.A. „RED Nord-Vest”
7 025 535
6.
Î.S. „Cadastru”
4 220 420
7.
Î.S. „Poşta Moldovei”
3 366 160
8.
S.A. „Termoelectrica”
3 294 189
9.
Î.S. „Vamservinform”
2 696 707
10.
Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”
2 314 263
11.
Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
2 100 092
12.
S.A. „Franzeluţa”
1 968 550
13.
Î.S. „Servicii Pază”
1 168 730
14.
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
810 710
15.
Î.S. „Fiscservinform”
791 481
16.
Î.S. Compania aeriană „Air Moldova"
720 950
17.
Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
540 657
18.
Î.S. „MoldATSA”
436 728
19.
S.A. „Tutun-CTC”
259 368
20.
S.A. „Drumuri Ialoveni”
216 585
21.
Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
213 779
22.
Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor”
165 506
23.
Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”
154 240
24.
Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
148 600
25.
Î.S. „Moldsuinhibrid”
105 684
26.
S.A. „Gara Nord"
98 824
27.
Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
62 752
28.
Î.S. „MoldData”
55 488
29.
Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”
50 750
30.
S.A. „Metalferos”
43 877
31.
Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
36 399
32.
S.A. „Drumuri Cahul”
19 958
33.
Î.S. „Fintehinform”
19 790
34.
Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve
19 078
35.
Î.S. ITA „Mecagro”
14 963
36.
Î.S. „Indal Proiect”
13 958
37.
S.A. „Energocom”
12 407
38.
Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie”
7 482
39.
Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”
4 830
40.
Î.S. „Casa Presei”
3 910
41.
Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
2 000
42.
Î.S. „Gările şi staţiile auto”
437
43.
Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor
43.
Î.S. „Dumbrava - Vest”
43.
Î.S. „Moldaeroservice”
43.
Î.S. „Palatul Republicii”
43.
Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„
43.
Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni”
43.
Î.S. „Viva Flora”
43.
S.A. „Tracom”
 

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.