S.A. Tutun-CTC

Activitate principalaProducător de țigări
Zonă economicăC 12
Componenta de stat90,81 %
Număr de angajati500-999
Adresastr.Ismail 116, MD-2023 mun.Chişinău
Contact (site / email)vezi linkul 1 
Linkul către situația financiarăvezi linkul 1 
Evaluarea durabilității financiare
6,9
Bun
Lichiditate
6,5
 
Raportul curent
10,0
 
Raportul bun al activelor
7,5
 
Rata de poziționare în numerar
2,0
 
Rentabilitatea
8,7
 
Rentabilitatea activelor
8,6
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,5
 
Rentabilitatea vânzărilor
9,5
 
Pârghie
9,4
 
Datorii totale către total active
9,0
 
Raportul Datorie-EBITDA
9,7
 
Activitate
1,5
 
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,1
 
Raportul cifrelor de afaceri
1,9
 
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Lichiditate
Raportul curent
15,58
Raportul bun al activelor
3,29
Rata de poziționare în numerar
0,15
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
4,0 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
4,2 %
Rentabilitatea vânzărilor
10,7 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,4 %
Raportul Datorie-EBITDA
11,0 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,60
Raportul cifrelor de afaceri
2,78
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
15 251 394
Venituri din vânzări
141 918 275
Costul vânzărilor
94 644 904
Profit brut (pierdere brută)
47 273 371
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
19 079 698
Profit brut (pierdere brută)
47 273 371
Alte venituri din activitatea operațională
448 366
Cheltuieli de distribuire
7 024 073
Cheltuieli administrative
12 751 630
Alte cheltuieli din activitatea operațională
8 866 336
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
18 024 311
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
19 079 698
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-1 055 387
Cheltuieli privind impozitul pe venit
2 772 917
Bilanțul contabil
Valoare
Total Active
383 477 183
Total active imobilizate
130 228 516
Imobilizări necorporale
259 368
Imobilizări corporale în curs de execuție
1 965 432
Terenuri
4 343
Mijloace fixe
126 636 193
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
1 272 100
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
79 602
Alte active imobilizate
11 478
Total active circulante
253 248 667
Materiale
150 647 011
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
1 733 055
Producția în curs de execuție și produse
29 093 334
Mărfuri
6 441 460
Creanțe comerciale
51 075 993
Avansuri acordate curente
177 341
Creanțe ale bugetului
141 317
Creanțe ale personalului
151 338
Alte creanțe curente
11 220 074
Numerar în casierie și la conturile curente
2 376 777
Alte active circulante
190 967
Total Pasiv
383 477 183
Total datorii curente
16 250 886
Datorii comerciale
1 758 751
Avansuri primite curente
1 993 735
Datorii față de personal
2 565 174
Datorii privind asigurările sociale și medicale
626 525
Datorii față de buget
7 324 178
Venituri anticipate curente
1 808
Datorii față de proprietari
330 020
Alte datorii curente
1 650 695
Total capital propriu
367 226 297
Capital social
111 820 414
Capital suplimentar
235 242 345
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
20 163 538

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.